Subsidiemogelijkheden voor BBL-ers

Subsidiemogelijkheden voor BBL-ers
21 juni 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 20:02

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de loon en begeleidingskosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student en bedraagt maximaal €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2015-2016 tot en met 15 september 2016 (17.00 uur). Op de website van RVO kunt u lezen of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling praktijkleren.

Extra subsidie voor BBL-ers in de glastuinbouw
Naast de Subsidieregeling praktijkleren verstrekt Colland Arbeidsmarkt dit jaar een extra subsidie aan glastuinbouwbedrijven om deelname aan een BBL-opleiding door medewerkers in de glastuinbouw te stimuleren. Deze subsidie bedraagt per medewerker die de BBL-opleiding volgt €30,- per schooldag, met een maximum van €1.000,- per schooljaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2016, maar wees er op tijd bij want er geldt een limiet. Op de website van Kasgroeit en Colland Arbeidsmarkt leest u meer over de voorwaarden en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

Op dit moment zijn er geen subsidiemogelijkheden via Colland Arbeidsmarkt voor de sectoren Open Teelten en Dierhouderij.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via 088-888 66 88.

0 Reacties

Laat een reactie achter