Stimuleringsregeling BBL Dierhouderij

Stimuleringsregeling BBL Dierhouderij
3 juli 2017 Maartje Jager

Laatste update: 1 augustus 2017, 10:08

Heeft u als veehouder een medewerker in dienst die in óf schooljaar 2015/2016 óf schooljaar 2016/2017 is gestart met een van de volgende BBL-opleidingen?

– Medewerker veehouderij                                        (niveau 2 – crebonummer 25432)

– Vakbekwaam medewerker veehouderij               (niveau 3 – crebonummer 25537)

– Vakexpert veehouderij                                             (niveau 4 – crebonummer 25535).

Meldt u dan voor de ‘stimuleringsregeling BBL Dierhouderij’. U en uw medewerker kunnen dan in aanmerking komen voor deze stimuleringsregeling.

De subsidie beloopt 20% van de brutoloonkosten (+ 32%-opslag) gedurende maximaal 2 jaar, gemaximeerd op het vigerende wettelijk minimum(jeugd)loon met een maximum van € 4.500 euro per BBL-traject. De hoogte van de subsidie is daarnaast afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Indien u aan de gestelde voorwaarden voldoet wordt naar verwachting begin 2018 de vergoeding uitbetaald.

Indien u voor de regeling in aanmerking wilt komen, dient minimaal het volgende te worden overlegd.

– Kopie beroepspraktijkovereenkomst;

– Kopie loonstrook van startmaand BBL en van augustus 2017;

– Origineel bewijsstuk van de onderwijsinstelling dat de BBL-er de betreffende opleiding volgt gedurende de door u aangegeven periode.

Meld u uiterlijk 14 augustus 2017 aan voor deze regeling via info@projectenltonoord.nl. Geef hierbij aan uw naam en contactgegevens, naam BBL-er en de opleidingsinstantie. U krijgt vervolgens nadere informatie over het verdere verloop, de voorwaarden en op welke wijze u de gegevens dient aan te leveren.

 

Met deze tijdelijke regeling beogen sociale partners in de dierhouderij BBL-opleidingen op een positieve manier onder de aandacht te brengen en te stimuleren. De regeling wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Colland Arbeidsmarkt.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter