Steeds meer ondernemers helpen mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Steeds meer ondernemers helpen mensen met een arbeidsbeperking aan het werk
9 november 2019 Lytsa

Een toenemend aantal agrarische ondernemers werkt met medewerkers met een arbeidsbeperking.  Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland trekken samen op om bedrijven te ondersteunen bij het scheppen van banen voor deze mensen vanuit de Banenafspraak. En dat werkt, al zijn er nog  hobbels te nemen.

‘Het is een kwestie van willen en doen’, zegt Martine Schuijer van VNO-NCW en projectleider ‘Op naar de 100.000 banen’ over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Deze  tussen werkgevers, werknemers en overheid gemaakte Banenafspraak heeft tot doel dat het bedrijfsleven uiterlijk in 2026 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking realiseert ten opzichte van het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2013.

‘Op naar de 100.000 banen’ werkt nauw samen met  ‘Agro Werkt Onbeperkt’ dat LTO specifiek voor haar sector heeft opgezet. ‘Agro Werkt Onbeperkt informeert en stimuleert agrarische ondernemers over het werken met mensen met een arbeidsbeperking  in een sector die daar uitermate geschikt voor is’, vertelt Liesbeth van der Vegt, projectleider Agro Werkt Onbeperkt vanuit Projecten LTO Noord.‘Voor  onze ondernemers kan het werken met deze doelgroep kansen bieden, maar zij vinden het ook vaak ingewikkeld. De materie is complex, veel papierwerk en je hebt als ondernemer met verschillende instanties te maken.

 

Al 55.000 banen gerealiseerd

Wat draagt de samenwerking tussen ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Agro Werkt Onbeperkt’ daaraan bij? Schuijer: ‘Op naar de 100.000 banen’ kun je zien als koepel boven alle branches. Sectorale projecten zoals Agro Werkt Onbeperkt ondersteunen en versterken we.

Liesbeth van der Vegt en mevrouw Schuijer

Onder meer door gebruik te maken van elkaars netwerken. De samenwerking levert input op die we gebruiken, bijvoorbeeld richting overheid en politiek, om drempels te slechten waar ondernemers tegenaan lopen als ze overwegen mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.’

Schuijer en Van der Vegt zijn tevreden over de instroom van mensen met een arbeidsbeperking bij bedrijven. ‘Van de 100.000 banen die we als doel hebben, zijn er eind tweede kwartaal 2019 ongeveer 55.000 gerealiseerd. Daar moet je wel bij aantekenen dat vooral ondernemers die het makkelijkst banen kunnen maken voor mensen met een arbeidsbeperking dit gedaan hebben, en dat vooral mensen die het makkelijkst aan werk geholpen kunnen worden een baan gevonden hebben. Kortom, het laaghangend fruit is geplukt. We moeten creatiever worden om oplossingen te vinden’, stelt Schuijer. Ze noemt het opmerkelijk dat overheden er veel slechter dan het bedrijfsleven in slagen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. ‘Daar loopt alles over heel veel schijven en dat werkt vertragend. Bij ondernemers zit het in het systeem om te zoeken naar oplossingen.’

Ondernemers inspireren

‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Agro Werkt Onbeperkt’ inspireert ondernemers onder meer door het tonen van voorbeelden. Van der Vegt: ‘We vertellen een eerlijk verhaal. Om mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen zijn vaak meer inspanningen nodig dan een ondernemer gewend is. We proberen ondernemers daarbij  te ontzorgen, en ze te laten kennismaken met werknemers uit een voor hen onbekende doelgroep.’ Schuijer vult aan: ‘We zien ook veel voorbeelden van werkgevers die geen extra inspiratie nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in de privésfeer mensen kennen met een arbeidsbeperking of een sterke motivatie hebben om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. ‘Natuurlijk geldt voor ondernemers ook dat hun businesscase sluitend moeten zijn. Kort gezegd: de kosten voor een werkgever van een werknemer met een arbeidsbeperking moeten in evenwicht zijn met de productiviteit.’

De werkgeversorganisaties maken dankbaar gebruik van ondernemers die bereid zijn om hun ervaringen te delen. En om mee te gaan naar bijvoorbeeld gemeenten voor gesprekken over het schrappen van onnodige bureaucratie. Uit ervaring weten Schuijer en Van der Vegt dat ondernemers die de stap hebben gezet om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, daar bijna altijd mee doorgaan, en op zoek gaan naar mogelijkheden om meer banen te scheppen. ‘Je krijgt er binnen je bedrijf veel voor terug. Amerikaans onderzoek toont aan dat de omzet van bedrijven sneller stijgt naarmate het personeelsbestand meer divers is.’

Onderwijs

Het onderwijs – Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs – kan veel doen om de kansen op werk voor jongeren met een beperking te vergroten. ‘Het is belangrijk om leerlingen in een vroeg stadium onder begeleiding ervaring op te laten doen in een werkomgeving, werkfit te maken’, stelt Van der Vegt. ‘Onderwijsinstellingen moeten hun mensen kennen, weten wat de sector vraagt, en zorgen voor een passende opleiding en begeleiding.

Doe mee

Schuijer en Van der Vegt roepen ondernemers op om zich niet te laten afschrikken door beren op de weg. ‘Meld je bij ons. Vertel je ervaringen en kom met vragen. Dan kunnen we stappen zetten’, aldus Schuijer. Van der Vegt: ‘Zet je niet klem in je eigen beeldvorming door te denken dit past niet bij mij. Deze doelgroep is breed. De kans is groot dat daarin mensen te vinden zijn die goed passen in jouw bedrijfsprocessen.’

 

0 Reacties

Laat een reactie achter