Status toepassing collectieve cafetariaregeling in 2018

Status toepassing collectieve cafetariaregeling in 2018
1 december 2017 Maartje Jager

Per 1 januari 2018 wordt het onderdeel ‘meerwerk’ in de wet minimumloon van kracht. De Belastingdienst heeft LTO Nederland laten weten dat door deze wijziging de fiscale uitruil van het brutoloon van meeruren, verloond op wettelijk minimumloon, sterk inperkt. LTO Nederland heeft met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën hierover gesproken en afgesproken dat de collectieve cafetariaregeling vanaf 1 januari 2018 niet vervalt, maar dat de fiscale uitruil behouden blijft voor looncomponenten die niet onder het minimumloonbegrip vallen.

De wet minimumloon ‘meerwerk’ en de inperking van de cafetariaregeling heeft forse gevolgen voor seizoenarbeiders én werkgevers. LTO Nederland voert al sinds dit voorjaar een intensieve lobby in Den Haag. Het Ministerie van SZW en de politiek zijn doordrongen van de gevolgen, maar aanpassing in de vorm van een uitzondering voor seizoenarbeiders in de agrarische sector blijft vooralsnog uit. We hopen op succes maar bereiden ook een scenario voor waarbij de lobby niet slaagt. In dat geval blijven er dus mogelijkheden om andere looncomponenten uit te ruilen, te denken valt aan bovenwettelijke vakantiedagen, bovenwettelijk vakantiegeld, overwerktoeslagen, bonussen of overuren die boven wettelijk minimumloon worden verloond. Komende week vindt opnieuw overleg plaats met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën om de gemaakte afspraken te bespreken. We verwachten in de loop van december een nieuwe brochure met aangepaste spelregels en rekenvoorbeelden te kunnen publiceren op onze website.

0 Reacties

Laat een reactie achter