10-stappenplan voor werkgevers in de agrarische sector

Laatste update: 14 juli 2022, 11:52

10-stappenplan voor werkgevers in de agrarische sector

U heeft de keuze gemaakt om een medewerker in te gaan zetten. Een goede start als werkgever is belangrijk en er komt meer bij kijken dan u misschien van tevoren verwacht.  Dit 10-stappenplan helpt u om uw werk­geverschap zo goed mogelijk vorm te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 088 – 888 66 88  of info@werkgeverslijn.nl.

stappenplan voor werkgevers in de agrarische sector

Tien stappen voor werkgevers in de agrarische sector

Hieronder staan tien stappen kort weergegeven, voor het uitgebreide stappenplan kunt u terecht op deze pagina. Vorig jaar verzorgden wij een online serie voor startende werkgevers, deze webinars sluiten goed aan op dit stappenplan en kunt u terugkijken op deze pagina.

Stap 1 – Welke arbeidsvormen zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?

Er zijn verschillende vormen van dienstverbanden waar u gebruik van kunt maken. Denk aan medewerkers in eigen dienst, via het uitzendbureau of als zzp’er. Schat in voor hoeveel uur en welke periode u iemand nodig heeft.

Stap 2 – Taakomschrijving en beloning

Op basis van het functiehandboek van uw sector kunt u een goede taakomschrijving maken. Met de loontabel uit de cao gaat u na welk salaris hierbij passend is.

Stap 3 Personeelskosten

Bereken hoeveel een werknemer u zal kosten. Houd rekening met werkgeverslasten en het verschil tussen bruto en netto loon. Tip! Bekijk ons filmpje met een toelichting over arbeidskosten.

 

 

Stap 4 – Werven en selecteren van personeel

Maak gebruik van diverse kanalen om een geschikte kandidaat te vinden. Vraag bijvoorbeeld rond in uw bestaande netwerk of zet een vacature uit. Ga tijdens een gesprek na of kandidaten beschikken over de juiste vaardigheden.

Stap 5 – Afronden van de procedure en arbeidsovereenkomst

Heeft u de juiste kandidaat gevonden? Leg afspraken altijd schriftelijk vast. De cao stelt een aantal verplichtingen aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst.

Stap 6 – Arbeidsomstandigheden

De Arbeidsomstandighedenwet is op uw bedrijf van toepassing, dus zorg voor een veilige werkplek en geef waar nodig instructies. Stel een risico-inventarisatie en -evaluatie op en zorg ervoor dat zaken als de bedrijfshulpverlening op orde zijn.

Stap 7 – Administratieve verplichtingen

Een aantal zaken om rekening mee te houden; de identiteit van de werknemer controleren, een loonheffingennummer aanvragen, aansluitingen bij Colland en BPL, vakantiebijslag reserveren, eventueel een ziekteverzuimverzekering afsluiten, salarisstroken en jaaropgaven met uw salarisadministrateur afstemmen.

 

 

Stap 8 – Personeelsadministratie

Maak een dossier aan met daarin de loon- en personeelsadministratie. In verband met de privacy van de werknemer zijn er voorschriften voor het bewaren van – en omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Stap 9 – Inwerken en goed werkgeverschap

Besteed tijd aan het inwerken van uw werknemer. Dingen goed uitleggen zorgt voor een vruchtbare samenwerking. Voer functioneringsgesprekken en maak daar verslagen van.

Stap 10 – Op de hoogte blijven van ontwikkelingen

De Werkgeverslijn ondersteunt bij het toepassen van de actuele wet- en regelgeving en de wijzigingen daarin. Ook voor de toepassing van de cao kunt u terecht. Maak gebruik van onze kennis! Bekijk ook de mogelijkheden voor het afsluiten van een cao-abonnement.