Stand van zaken keurmerk huisvesting arbeidsmigranten

Stand van zaken keurmerk huisvesting arbeidsmigranten
11 december 2018 Maartje Jager

In de afgelopen maanden hebben we u geïnformeerd over de beperkte mogelijkheden die er sinds de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn om de kosten van de huisvesting in te houden op het WML van uw tijdelijke werknemers. Dat mag alleen maar als de huisvesting is gecertificeerd met een keurmerk dat onder toezicht staat van de Raad voor de Accreditatie.

We hebben onderzoek gedaan om aan te haken bij bestaande keurmerken om geaccrediteerde certificering mogelijk te maken op basis van de in de cao’s opgenomen normen. Deze cao-normen zijn gebaseerd op de mede door LTO ondertekende nationale intentieverklaring huisvesting. Helaas heeft ons onderzoek niet tot een oplossing geleid waarmee de sector uit de voeten kan. Daarom is besloten om een geheel eigen keurmerk op te zetten dat onder toezicht van de Raad voor de Accreditatie valt. Uitgangspunt daarbij is dat het keurmerk kan helpen om een kwaliteitsslag te krijgen op het gebied van huisvesting. Een keurmerk kan ook helpen bij de ondersteuning van gemeenten om huisvesting op de bedrijven ruimtelijk mogelijk te maken. Verder is een belangrijk uitgangspunt dat het keurmerk met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard moet gaan.

We verwachten op korte termijn het nieuwe keurmerk te kunnen lanceren. We maken afspraken met:
• Certificerende Instellingen (CI’s) die de audits en certificering verzorgen. Hierbij maken we gebruik van CI’s die onze sector goed kennen en de audit voor huisvesting kunnen combineren met die van andere keurmerken.
• De Raad voor de Accreditatie. We hopen het accreditatieproces vlot door te kunnen lopen.
• Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omdat het accreditatieproces een langdurig proces is willen we graag dat ondernemers die gecertificeerd worden gedurende het accreditatieproces de kosten van de huisvesting op het WML in mogen houden.

Via deze website houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Peter Baltus

Paritair projectleider huisvesting arbeidsmigranten

0 Reacties

Laat een reactie achter