Stand van zaken certificering huisvesting

Stand van zaken certificering huisvesting
14 mei 2018 Maartje Jager

Zoals eerder gecommuniceerd werkt LTO samen met vakbonden en de geaccrediteerde keurmerken Global GAP en MPS GAP aan een efficiënte wijze om huisvesting in de Open Teelten te kunnen certificeren conform de eisen van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Met deze certificering zou het weer mogelijk worden om de kosten van die huisvesting in te kunnen houden op het WML van de werknemers. Helaas zijn er onvoorziene tegenvallers in het traject. Hierdoor gaat het op de korte termijn niet lukken de huisvesting gecrediteerd te laten certificeren via deze keurmerken.

Wel staat de mogelijkheid open om de huisvesting te laten certificeren via de route van de Stichting Normering Flexwonen. Tevens kunt u de kosten van de huisvesting binnen de regels van de cao op een andere manier afrekenen met uw werknemers (factuur, pin, contant). Ook mag u inhouden op het loon dat u boven het boven het WML betaalt. 

Cao-partijen blijven werken aan een oplossing die u zo min mogelijk kosten en administratieve lasten geeft. Het zal helaas iets langer duren voor die oplossing er is.

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter