Stagiairs
2 december 2019 Mirthe Post

Stagiairs zijn werknemers die ‘meewerken’ in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. U biedt een scholier of student de kans om in de praktijkervaring op te doen met het beroep waarvoor hij leert. Uw bedrijf moet hiervoor een erkend leerbedrijf zijn. SBB (Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) kan uw bedrijf hiervoor erkennen.

Voor u als werkgever kan het handig zijn om stagiairs in te zetten als extra arbeidskracht. Maar stagiairs kunnen echter niet als goedkope arbeidskracht worden ingezet. Als werkgever moet u immers zorgen voor goede begeleiding van stagiairs en controle van hun werk. Bovendien moet het leerelement altijd voorop staan bij het werken met stagiaires. De taken die stagiair uitvoert moet van toegevoegde waarde zijn voor zijn opleiding.

Arbeidsvoorwaarden

Aangezien stagiairs niet in dienst zijn bij uw bedrijf, hebben ze geen recht op het minimumloon. Wel kunt u ervoor kiezen een stagevergoeding, reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding te betalen. Op basis van de agrarische cao’s is dit niet verplicht. U moet oppassen dat de vergoeding niet te hoog is, want dat kan bij de Belastingdienst de schijn wekken dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.  Vanuit de Belastingdienst zijn speciale regels voor het werken met stagiaires.

Stageovereenkomst

Voordat de leerling aan de stage begint, is het verstandig dat u een overeenkomst met de leerling sluit. De stageovereenkomst heeft geen wettelijke status maar hierin kunnen wel de rechten en plichten van alle partijen duidelijk worden vastgelegd. Zo kan de werkgever onduidelijkheden en moeilijkheden voorkomen.

De stageovereenkomst wordt gewoonlijk voor bepaalde tijd (enige weken of maanden) aangegaan. Na die tijd eindigt de overeenkomst automatisch. Tussentijdse beëindiging is ook mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de stagiair zich misdraagt of de werkgever de stagiair andere, niet overeengekomen, (mindere) arbeid laat verrichten. De overeenkomst kan ook in onderlinge overeenstemming worden beëindigd.

0 Reacties

Laat een reactie achter