Staatssecretaris Tamara van Ark zet komende jaren in op verbetering naleving RIE

Staatssecretaris Tamara van Ark zet komende jaren in op verbetering naleving RIE
31 januari 2020 Maartje Jager

Volgens de Arbowet moeten alle bedrijven, waar gewerkt wordt onder gezag, over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) beschikken. Uit recent onderzoek blijkt dat nog veel, vooral kleinere bedrijven, de RIE niet op orde hebben. Omdat de RIE als een belangrijk hulpmiddel wordt gezien om veiligheid en gezondheid in het werk te bevorderen wil de Staatssecretaris de komende jaren fors gaan inzetten op het verbeteren van de naleving van de RIE.

In een brief van 29 januari jl. aan de Tweede Kamer geeft zij aan dat daarbij onder andere ingezet gaat worden op:

  • – het vergroten van de bekendheid van de RIE;
  • – het verbeteren van de ondersteuning van werkgevers bij de uitvoering;
  • – intensivering van het toezicht op de RIE.In het onderzoek waarnaar de Staatssecretaris verwijst wordt de sectoraanpak voor de RIE, die in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector door Stigas is ontwikkeld, expliciet genoemd als goed praktijkvoorbeeld.

Vanaf 2017 heeft Stigas een volledig nieuw digitaal systeem voor de uitvoering van de RIE ontwikkeld. Uit cijfers van Stigas blijkt dat er vanaf 2017 in de sector Open Teelten al 53% bedrijven aan de slag zijn gegaan met de nieuwe RIE. Dit betekent dat van minimaal 47%* van de bedrijven niet bekend is of zij beschikken over een actuele RIE en of ze daarmee risico lopen op een boete. In de regel mag een RIE niet ouder zijn dan 4 jaar en moet deze sowieso worden aangepast als er een wijziging van bedrijfssystemen plaatsvindt. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven geldt over een periode van 3 jaar.

Anders dan vaak wordt gedacht geldt de RIE-verplichting niet alleen voor werkgevers met medewerkers in dienst, maar ook voor zelfstandige ondernemers, die op een andere manier arbeid onder hun gezag inzetten. Bijvoorbeeld meewerkende gezinsleden, stagiaires, piekarbeiders of uitzendkrachten. Mocht je eraan twijfelen of jouw RIE nog actueel is of de verplichting ook voor jouw bedrijf geldt, neem dan contact op met Stigas. Zij helpen jou graag verder.

*Het aantal bedrijven dat is gestart met de RIE ten opzichte van het aantal bij Colland bekende bedrijven met personeel (Bron: Colland arbeidsmarktonderzoek 2018. P21, tabel 2.1 ).

Meer informatie: Boetes niet naleven Arbowet flink omhoog

 

Bron: Stigas

0 Reacties

Laat een reactie achter