SPAWW hervat incasso; betalingsregeling vanwege corona-crisis blijft mogelijk

SPAWW hervat incasso; betalingsregeling vanwege corona-crisis blijft mogelijk
5 oktober 2020 Diana Eleveld

De Stichting PAWW (SPAWW) heeft bij het uitbreken van de coronacrisis de incasso van werknemersbijdragen tijdelijk opgeschort. Onlangs heeft het Bestuur van SPAWW besloten om de incasso te hervatten. Werkgevers met openstaande saldi ontvangen binnenkort een brief met de aankondiging dat de incasso wordt hervat.

Het blijft mogelijk om met SPAWW een betalingsregeling af te spreken. Neem hiervoor contact op met de werkgeverstelefoon van SPAWW op 088 – 230 23 31 of www.spaww.nl/werkgevers.

De SPAWW-premie is een werknemerspremie die door de werkgever in mindering wordt gebracht op het brutoloon van werknemers. De werkgever draagt deze af aan SPAWW. Werknemers van werkgevers die vallen onder de cao’s glastuinbouw, open teelten en productiegerichte dierhouderij vallen onder de regeling PAWW.

0 Reacties

Laat een reactie achter