SER-commissie buigt zich over aanpassing van het minimumjeugdloon

SER-commissie buigt zich over aanpassing van het minimumjeugdloon
1 maart 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:43

De SER voert op dit moment een verkenning uit naar mogelijke aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon. In de politiek en bij de bonden staat het wettelijk minimumjeugdloon ter discussie. Het wettelijk minimumjeugdloon is ooit ingevoerd om jongeren te beschermen tegen onderbetaling. Recent heeft een Centraal Planbureau een studie gepubliceerd naar de effecten van afschaffing van het minimumjeugdloon. Hieruit blijkt dat de werkloosheid onder jongeren juist gaat toenemen. De SER-commissie inventariseert feiten en cijfers – ook in vergelijking met het buitenland – over afschaffing en beschrijft de gevolgen voor onder andere de werkgelegenheid, jeugdwerkloosheid, onderwijsdeelname en economische zelfstandigheid. De SER zal ook de beleidsopties inventariseren en een voorzet doen voor een gedeeld standpunt van werkgevers en werknemers. Streven is dat de verkenning in april 2016 gereed is. Zie voor meer informatie de website van de SER.
Het huidige wettelijk minimumloon vindt u hier.

0 Reacties

Laat een reactie achter