Scholingsadviseurs

Scholingsadviseurs
27 juli 2017 Admin

In de agrarische sector zijn een aantal scholingsadviseurs actief die u kosteloos advies kunnen geven op uw scholingsbehoefte en de bijpassende mogelijkheden. De scholingsadviseur kijkt samen met de ondernemer waar ze met hun bedrijf over vijf jaar willen staan, wat daar voor nodig is en wat dat van henzelf en hun medewerkers vraagt. Scholing is dan vaak een belangrijk middel om bedrijfsdoelstellingen te halen of bedrijfsmatige knelpunten op te lossen.

De adviseur draagt bij aan een sterke en aantrekkelijke sector door de toekomstgerichte ontwikkeling van bedrijven te ondersteunen en bij te dragen aan het behoud van gekwalificeerd personeel in de sector. De scholingsadviseurs worden betaald door Colland Arbeidsmarkt. Ze zijn er dan ook dóór en vóór de ondernemers en werknemers in de sector!

Agro Opleidingshuis

De scholingsadviseurs werken vanuit het Agro Opleidingshuis. In het Agro Opleidingshuis werken diverse primaire agrarische sectoren, vakorganisaties en groene opleiders samen aan de ontwikkeling en scholing van werkenden in onze sector. Het ‘huis’ is gaandeweg opgebouwd en vormt nu het platform voor bedrijfstak scholing, Leven Lang Leren en voor de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Contactgegevens

  • Specifiek voor de Glastuinbouw kunt u informatie over scholing en ontwikkeling vinden op de website van de Kas groeit.
  • Specifiek voor de Boomkwekerij kunt u informatie over scholing en ontwikkeling vinden op de website www.talentboom.nl.
  • Specifiek voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroente kunt u informatie over scholing en ontwikkeling vinden op de website www.talentoogst.nl.
  • Specifiek voor de Fruitteelt kunt u informatie over scholing en ontwikkeling vinden op www.fruitacademie.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter