Ruimte voor huisvesting

Ruimte voor huisvesting
17 april 2020 Mirthe Post

Laatste update: 31 mei 2020, 16:33

Ook bij flexwonen locaties geldt de anderhalve-meter-maatregel. Regelt u dit als werkgever voor de arbeidsmigrant, dan bent u hiervoor verantwoordelijk. Hierdoor zullen een aantal huisvesting locaties van arbeidsmigranten een lagere capaciteit krijgen. Om de arbeidsmigranten toch goed en verantwoord te kunnen huisvesten, binnen de corona-regels maar ook binnen de eisen van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen, is extra capaciteit nodig. De Taskforce arbeid van LTO Nederland denkt dat het verstandig is om die extra capaciteit voor flexwonen dicht bij het werk te realiseren. Bijvoorbeeld door extra units te plaatsen op het bedrijf. Dat voorkomt dat mensen moeten reizen en het beperkt het aantal contactmomenten van de arbeidsmigranten en werknemers met andere individuen.  Het (bij-)plaatsen van units of andere flexwoningen is echter aan gemeentelijke regels gebonden. Lees hier meer over LTO Nederland en de 1,5 meter economie.

De Taskforce Arbeid heeft via de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de veiligheidsregio’s aan gemeenten gevraagd om tot eind van dit jaar bijgeplaatste units voor huisvesting te ‘gedogen’ en dus soepeler te zijn met flexwonen. U wordt geïnformeerd wanneer wij daar een reactie op hebben ontvangen

0 Reacties

Laat een reactie achter