Routewijzer Ontslag: wat moet u als werkgever weten over ontslag?

Routewijzer Ontslag: wat moet u als werkgever weten over ontslag?
13 november 2015 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:27

Het ontslagrecht is gewijzigd als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Tot 1 juli 2015 was het nog mogelijk om te kiezen tussen een ontslagroute via UWV of via de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 geldt er één vaste ontslagroute. Wat moet u als werkgever weten over ontslag? Bekijk de Routewijzer Ontslag van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw!

Verschillende ontslagsituaties
Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw worden regelmatig vragen gesteld over het gewijzigde ontslagrecht. Daarom heeft de Werkgeverslijn de Routewijzer Ontslag ontwikkeld. In deze tool worden zes veelvoorkomende ontslagsituaties uitgelicht: ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, ontslag op staande voet en ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschikt dient u een verzoek om toestemming voor opzegging in bij UWV. Voor ontslag wegens andere redenen dient u een verzoek tot ontbinding in bij de kantonrechter. Ontslag met wederzijds goedvinden blijft in alle ontslagsituaties mogelijk. U leest in de Routewijzer Ontslag welke procedure u dient te volgen en aan welke voorwaarden u moet voldoen in uw situatie.

Aandachtspunten bij ontslag
In veel ontslagsituaties dient u het ontslag goed te onderbouwen. U kunt een werknemer alleen ontslaan als daar een redelijke grond voor is en u dient rekening te houden met de wettelijke opzegverboden. Daarnaast dient u in veel situaties te kijken of het mogelijk is om de werknemer in een andere (passende) functie te herplaatsen, al dan niet met behulp van scholing. Scholing is nog belangrijker geworden met de komst van de WWZ. U bent als werkgever namelijk verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie.

Colland stimuleert het vergroten van vakkennis en vaardigheden van werknemer in de agrarische en groene sector. Scholing is voor zowel de ontwikkeling van de werknemers als die van het bedrijf van belang. Daarom zijn er ook subsidiemogelijkheden voor de cursuskosten van uw werknemers vanuit Colland Arbeidsmarkt.

Routewijzer Ontslag
De Routewijzer Ontslag is ontworpen om werkgevers de juiste informatie te geven over ontslag. De tool geeft geen bindend advies, maar biedt u wel de algemene informatie die u nodig heeft om goed voorbereid te zijn op een ontslagsituatie.
Komt u er niet uit met een werknemer? Voor ondersteuning bij een ontslagprocedure adviseren wij werkgevers om een juridisch adviseur in te schakelen. Uiteraard kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag op weg!

Klik hieronder om naar de Routewijzer Ontslag van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw te gaan.

De Routewijzer Ontslag is bedoeld voor agrarische ondernemers en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. 

0 Reacties

Laat een reactie achter