Risico- inventarisatie en evaluatie, moet ik deze laten toetsen?

Risico- inventarisatie en evaluatie, moet ik deze laten toetsen?
10 maart 2017 Mirthe Post

Wanneer er in uw bedrijf mensen werken onder uw gezag dan bent u wettelijk verplicht om een RI&E te hebben. Hier kunt u aflezen of u RI&E plichtig bent of niet.

U kunt ervoor kiezen om de RI&E via Stigas te regelen. Op de website van Stigas kunt u lezen hoe de RI&E in zijn werk gaat en wat u als werkgever moet doen. Wanneer er binnen uw bedrijf geen sprake is van ‘werken onder gezag’ kan het ook zinvol zijn om een RI&E op te stellen, aangezien er binnen elk bedrijf risico’s bestaan en een RI&E kan helpen om gezond en veilig te werken.

Wanneer u een RI&E heeft opgesteld, dan dient deze getoetst te worden door een arbodienst of een erkende deskundige. De toetsingsvrijstelling geldt alleen voor bedrijven met minder dan 25 werknemers als zij voor het opstellen van hun RI&E gebruik hebben gemaakt van een branche RI&E instrument dat erkend is door het Steunpunt RI&E. Of een RI&E instrument erkend is, vindt u op de website van het Steunpunt RI&E. Wanneer er een groen icoontje achter de voor u geldende branche staat, dan is deze erkend door het Steunpunt RI&E. Ook geldt er een toetsingsvrijstelling als alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken.

Als u ervoor kiest om geen RI&E te doen, dan heeft dit mogelijk gevolgen. Lees op de website van het Steunpunt RI&E welke mogelijke gevolgen dit voor u kan hebben. Wanneer u ervoor kiest om uw RI&E niet te laten toetsen en u dient dit wel te doen, dan heeft ook dit mogelijk gevolgen. De Inspectie SZW zal waarschijnlijk in eerste instantie een waarschuwing geven met de eis om het binnen enkele maanden te regelen. Maar ze kunnen ook een boete opleggen van ten minste €1500,- welke kan oplopen tot €7500,- bij een eerste overtreding.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Stigas via 085 – 044 07 00 (optie 1).

0 Reacties

Laat een reactie achter