René Simons

René Simons
4 januari 2017 Mirthe Post

René Simons heeft een zachtfruitkwekerij in Haaren (Noord-Brabant) waar veel seizoensgebonden werk is. In januari begint Simons met 5 man personeel, bij de frambozenpluk in het voorjaar schaalt hij op naar 25 en in het hoogseizoen zijn er 50 werknemers op het bedrijf.

Combinatie piekarbeid en seizoenarbeid
Voor Simons is het belangrijk om werknemers flexibel in te kunnen zetten. In de nieuwe cao is afgesproken dat werkgevers de regelingen piekarbeid en seizoenarbeid mogen combineren, als de tussenpoos maar tenminste 31 dagen is. Dat zorgt ervoor dat werknemers ingezet kunnen worden als piekarbeider en seizoenarbeider. Daar is Simons blij mee: “Op deze manier kan ik met hetzelfde personeel blijven werken en hen veel flexibeler inzetten in piekperiodes. Die verplichte tussenpoos van 31 dagen gebruiken zij graag om even naar huis te gaan.”

Cao goed voor imago
De fruitteler uit Haaren vindt het voor de sector goed dat er een cao is. “Er staat altijd veel druk op de sector, ook op het gebied van werkgeverschap. Met een cao laten we zien dat we zaken goed geregeld hebben en goed zorgen voor ons personeel. Dat stimuleert mensen denk ik ook om bij ons te willen werken.”

Simons is ook blij dat er weer een cao is omdat hij nu de cafetariaregeling kan toepassen. “De cafetariaregeling geldt alleen als er een cao is. Nu kunnen we de uitbetaling van bijvoorbeeld overuren weer op een nette manier wegzetten.”

Verhoging jeugdloon
Het plan voor de verhoging van het minimumjeugdloon en het volwassenloon vanaf 21 jaar vindt Simons niet zo’n goede zaak. “Het gaat mij er niet om dat ik die jongeren geen goed loon wil betalen, maar ik vind dat we ze niet moeten stimuleren om snel te gaan werken. Mijns inziens zouden ze met 21 jaar nog in de schoolbanken moeten zitten.”

0 Reacties

Laat een reactie achter