Registreer u bij de Stichting PAWW en voorkom een ambtshalve nota

Registreer u bij de Stichting PAWW en voorkom een ambtshalve nota
3 mei 2019 Maartje Jager

Begin maart 2019 hebben we u geattendeerd op het belang van tijdige registratie bij de Stichting PAWW middels dit nieuwsbericht. Ondanks deze berichtgeving ontvangen wij signalen dat er toch nog werkgevers zijn die zich nog niet geregistreerd hebben. Daarom brengen wij dit onderwerp graag nogmaals bij u onder de aandacht!

Werkgevers in de open teelten, glastuinbouw en productiegerichte dierhouderij zijn met ingang van 1 januari van dit jaar verplicht bij werknemers 0,3% PAWW premie in te houden. Deze premie dient te worden afgedragen aan de Stichting PAWW (SPAWW), en daarvoor is registratie bij SPAWW noodzakelijk. Werkgevers hebben eind december 2018 van SPAWW hierover een brief ontvangen met nadere instructies.

Voor piekarbeiders hoeft geen premie afgedragen te worden. Echter ook als u alléén met piekarbeiders werkt moet u zich toch registreren bij SPAWW. Voor de piekarbeiders doet u vervolgens een nul-aangifte. Ook als u pas later dit jaar met piekarbeiders gaat werken moet u zich nú al registreren.

Wanneer SPAWW geen aanmelding van u ontvangt, zullen zij ambtshalve nota’s gaan sturen op basis van een schatting van het aantal personeelsleden in uw bedrijf. Heeft u een brief van de stichting ontvangen, maar geen personeel (meer) in dienst? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de Stichting via het contactformulier op hun website.

Meer informatie over de PAWW en hoe u zich kunt registreren leest u op www.werkgeverslijn.nl/paww.

0 Reacties

Laat een reactie achter