Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

Introductie

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’ is één van die maatregelen. Heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet door de coronamaatregelen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen in het kader van deze regeling. Voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u terecht bij de regionale LTO of branche organisatie waar u bent aangesloten. Bent u werkgever in de agrarische sector en heeft u vragen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via ons contactformulier of bel naar T 088 – 888 66 88.

Tegemoetkoming aanvragen: hoe werkt dat?

Bron: RVO

De regeling in het kort  

Sinds 7 mei jl. is het mogelijk om bij RVO een aanvraag in te dienen voor extra steunmaatregelen. Deze financiële steun geldt specifiek voor de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen. Aanvragen is mogelijk tot en met 4 juni 2020.

Deze maatregelen zijn veel bedrijven in onze sector beter passend dan de loonkostenregeling NOW en komt daar dan voor in de plaats of is daarop een aanvulling. De NOW-regeling schiet tekort voor veel ondernemers uit de land- en tuinbouw, met name voor ondernemingen  die een seizoensgebonden omzetpiek hebben.

Bekijk de toelichting van RVO in ons webinar 

Op woensdag 13 mei jl. heeft RVO adviseur Albert Wassink een toelichting gegeven op de tegemoetkomingsregeling in het webinar van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Kijk dit webinar hieronder terug. Het gesprek met Albert Wassink start na de inleiding en duurt in totaal 15 minuten.

Totaaloverzicht noodpakket agrarische sectoren

Vragen over het noodpakket?

De NOW en de ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’ zijn enkele van de maatregelen die de overheid neemt om ondernemers financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. U treft hiernaast een overzicht van het totale pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers in de agrarische sector. Heeft u vragen over een andere maatregel dan de NOW? Onze collega’s van de regionale LTO’s (LTO Noord, ZLTO of LLTB) of uw vaktechnische organisatie (Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV of Plantum) helpen u graag verder.  Kijk voor meer informatie in onze FAQ.

Meer informatie over de NOW?

Alle informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid vindt u op onze themapagina NOW.

 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hoe verhoudt de ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’ zich ten opzichte van de NOW? 

De nieuwe regeling is het antwoord van de overheid op de tekortkomingen van de NOW regeling voor de agrarische sector. LTO heeft die tekortkomingen stevig onder de aandacht gebracht van ministeries en politieke partijen. Met de NOW regeling kunnen veel agrarische bedrijven niet uit de voeten. Dat komt met name doordat de NOW rekent met een gemiddeld omzetverlies en met de loonsom van januari. Dat pakt voor onze sector vaak slecht uit. De nieuwe regeling gaat een deel van het omzetverlies van bedrijven in de sierteelt en bepaalde delen van de voedingstuinbouw vergoeden. Voor veel seizoensgebonden bedrijven en bedrijven die met uitzendbureaus werken lijkt deze regeling meer soelaas te gaan bieden dan de NOW.

Ik heb al NOW aangevraagd. Kan ik dan ook gebruik maken van de ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’?

Ja, dat kan. Maar let op: als u voor dezelfde schade andere financiële steun krijgt, zoals bijvoorbeeld NOW, moet u de toegekende bedragen van uw tegemoetkoming afhalen. Dit geldt ook voor situaties waarin u een andere tegemoetkoming of geld van uw verzekering krijgt. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen worden niet gekort.

Is al bekend welkeonderdelen van de voedingstuinbouw onder de nieuwe regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 gaan vallen?

Ja, dit kunt u vinden op de website van RVO.

Klopt het dat SZW een aanpassing van de NOW verkent, op basis van de moties in de Tweede Kamer, voor seizoensgebonden sectoren. Wat zal dat voor de land- en tuinbouw betekenen?

Dat klopt, maar we weten nog niet wat dit concreet betekent. We verwachten dat de regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 het antwoord van de overheid is voor de tekortkomingen van de NOW voor onze sector en de NOW niet specifiek voor onze sector wordt aangepast. Maar we weten dat nog niet zeker.