Regeling piekarbeid: coulance vervalt per 1 april 2016

Regeling piekarbeid: coulance vervalt per 1 april 2016
3 maart 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:44

Werkt u met piekarbeiders? Voor deze werknemers kunt u onder voorwaarden vrijstelling krijgen van deelname en premiebetaling aan de pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Een werknemer in de cao-sectoren Open Teelten, Bloembollengroothandel of Glastuinbouw is alleen piekarbeider als hij/ zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. hij voert seizoensgebonden werkzaamheden uit die uitsluitend routinematig zijn en die te maken hebben met oogst- en teeltwerkzaamheden (inclusief be- en verwerking van de oogst) voor agrarische gewassen; én
  2. hij doet het genoemde werk in een piekperiode (een periode van verhoogd werkaanbod) van maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar; én
  3. hij ontvangt voor zijn inzet tijdens de piekperiode een compensatie van 0,7% van het geldende loon; én
  4. hij is door zijn werkgever uiterlijk op de vijfde werkdag aangemeld bij de pensioenfondsadministrateur.

Meer informatie over de regeling piekarbeid vindt u in de handleiding van het BPL.

Coulanceregeling piekarbeiders
In 2015 is de regeling piekarbeid gestart. Vanwege de nieuwe regeling met deze nieuwe voorwaarden is er in bepaalde gevallen coulance geboden. Dit is vooral gebeurd voor de voorwaarde dat een piekarbeider uiterlijk op de vijfde werkdag moet worden aangemeld bij BPL.
Aanmelding van piekarbeiders gebeurt aan de hand van het Burgerservicenummer (BSN). Een BSN ontvangt de buitenlandse werknemer bij inschrijving in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Kan uw piekarbeider niet binnen vijf werkdagen terecht bij een RNI-inschrijfvoorziening in uw regio om een BSN te ontvangen? Dan kunt u tot 1 april 2016 coulance krijgen van BPL. Meer informatie vindt u hier.
Per 1 april 2016 vervalt deze coulanceregeling. Vanaf dat moment wordt een aanmelding afgekeurd als deze fout, niet volledig of niet op tijd is (bijvoorbeeld als uw werknemer niet op tijd terecht kan bij een RNI-inschrijfvoorziening in uw regio voor een BSN). U kunt dan geen vrijstelling krijgen van deelname en premiebetaling voor deze werknemer(s). Dit hebben sociale partners besloten.
Om te voorkomen dat uw aanmelding wordt afgekeurd of niet op tijd is, adviseren wij u de gegevens van piekarbeiders ruim van te voren op te vragen. U kunt dan bijvoorbeeld alvast een afspraak maken bij een RNI-inschrijfvoorziening voordat de piekarbeider bij u aan de slag gaat.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met BPL op via T 050 – 522 40 00 of stuur een e-mail naar werkgever@bplpensioen.nl.

Bron: Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

0 Reacties

Laat een reactie achter