Regeling minimumjeugdloon verandert per 1 juli 2017

Regeling minimumjeugdloon verandert per 1 juli 2017
3 maart 2017 Mirthe Post

De komende jaren gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het minimumloon (WML) gaan verdienen. Dit betekent dat jongeren van 22 jaar vanaf 1 juli 2017 recht krijgen op het volledige (volwassen) minimumloon. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt ook in twee stappen om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 15 tot 18 jaar verandert niet.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vorig jaar in een kamerbrief aangegeven dat de huidige vormgeving en de huidige leeftijdsgrens van het WML van 23 jaar niet meer past bij de huidige arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren. Het kabinet kiest er daarom voor om de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon ingaat stapsgewijs te verlagen (zie ook de onderstaande tabel). De Eerste Kamer heeft in januari het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen.

Leeftijd Huidige jeugdloon (% van het minimumloon) Stap 1: verhoging  per 1 juli 2017 Stap 2: verwachte verhoging  per 1 juli 2019
15 jaar 30 % 30 % 30 %
16 jaar 34,5 % 34,5 % 34,5 %
17 jaar 39,5 % 39,5 % 39,5 %
18 jaar 45,5 % 47,5 % 50 %
19 jaar 52,5 % 55 % 60 %
20 jaar 61,5 % 70 % 80 %
21 jaar 72,5 % 85 % 100 %
22 jaar 85 % 100 % 100 %
23 jaar 100 % 100 % 100 %

De eerste stap van de verhoging per 1 juli 2017 heeft ook gevolgen voor de beloning van sommige jongeren van 18 t/m 22 jaar die werkzaam zijn in de Glastuinbouw en Open Teelten:

  • Piekarbeiders in de Glastuinbouw (artikel 11) en Open Teelten (artikel 10)
  • Studenten, scholieren en vakantiekrachten in de Glastuinbouw (artikel 12)
  • Werknemers met een arbeidsbeperking in de Glastuinbouw (artikel 13)

Tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel en minimumjeugdloon voordeel
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is op 1 januari 2017 ingegaan voor werkgevers. Deze regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers in de loonkosten voor (onder andere) 22-jarige werknemers die per 1 juli 2017 100% WML verdienen en voor zover er sprake is van meer dan 1.248 verloonde uren per kalenderjaar (zie ook de uitgebreidere informatie over het LIV).

Het LIV sluit niet helemaal aan bij de aanpassing van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 aangezien het LIV uitgaat van het 100-125% WML en een urencriterium van minimaal 1.248 verloonde uren per jaar. Om die reden komt er in 2018 nog een afzonderlijke compensatieregeling , ook wel het “minimumjeugdloon voordeel” genoemd (zie ook Hoofdstuk IIIA op pagina 9 en de toelichting in het wetsvoorstel). Doel van de compensatie is om werkgevers tegemoet te komen in de verhoging van de loonkosten en daarmee ook de negatieve effecten op de werkgelegenheid voor jongeren te verminderen.

De compensatieregeling maakt gebruik van het instrumentarium van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en sluit aan bij het LIV. De compensatie wordt uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur met een jaarmaximum per werknemer en wordt toegekend op basis van twee kenmerken:

  • De leeftijd die de werknemer op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar heeft bereikt.
  • Het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar waarover het minimumjeugdloon voordeel wordt toegekend.

Na elk kalenderjaar wordt net als bij het LIV aan de hand van de loonaangifte gekeken of het gemiddelde uurloon van een werknemer binnen de gestelde grenzen valt, om te bepalen of de werknemer in aanmerking komt voor de compensatie. Als er inderdaad recht is op het minimumjeugdloon voordeel, dan ontvangt de werkgever net als bij het LIV automatisch een beschikking voor deze tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Meer informatie over het lage-inkomensvoordeel leest u op de website van de Belastingdienst en de website van UWV. Daarnaast kunt u voor informatie en tips terecht bij u boekhouder en/of salarisadministrateur. Werkt u met uitzendkrachten of payrollwerknemers? Ook zij voldoen mogelijk aan de voorwaarden. Maak daarover afspraken met uw uitzendbureau of payrollbedrijf.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via 088-888 66 88.

0 Reacties

Laat een reactie achter