Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd
4 maart 2019 Maartje Jager

Laatste update: 7 maart 2019, 11:09

De Regeling compensatie transitievergoeding is op 18 februari j.l. in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. De wet en de regeling hebben betrekking op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV.

Met de wet en de regeling worden drempels weggenomen (die werkgevers ervaren) voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen. Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die betrekking hebben op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding te bewaren.

De aanvraag voor compensatie kan betrekking hebben op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt.

Verwacht u, of weet u nu al, dat u van deze compensatieregeling gebruik gaat maken en wilt u weten welke formulieren en documenten u voor de aanvraag nodig zult hebben, dan kunt u dit nalezen in de Staatscourant.

0 Reacties

Laat een reactie achter