Regel tijdig BSN voor buitenlandse werknemers!

Regel tijdig BSN voor buitenlandse werknemers!
1 juli 2019 Maartje Jager

Laatste update: 31 juli 2019, 16:03

Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw zijn signalen binnen gekomen dat het ook dit jaar in sommige regio’s moeilijk is om tijdig een BSN te regelen voor buitenlands personeel, omdat de diverse kantoren kampen met lange wachttijden. Met name voor werkgevers met piekarbeiders zijn deze wachttijden problematisch omdat een piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag gemeld moet worden bij BPL Pensioen. Indien een piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aangemeld wordt bij BPL, dan wordt er niet voldaan aan de voorwaarden van de cao-regeling piekarbeid en kan er geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling voor betaling premie van het pensioenfonds BPL en het Colland sectorfonds. Voor piekarbeiders geldt dat ze binnen 5 werkdagen moeten zijn aangemeld bij BPL. Voor deze aanmelding is een BSN nodig. Daarom is het (met name voor piekarbeiders maar uiteraard ook voor andere werknemers) van belang om tijdig een BSN te hebben.

Vorig jaar heeft de Werkgeverslijn in afstemming met het Ministerie van Binnenlandse zaken en de RNI-loketten een beknopte handleiding geschreven met praktische tips rondom het regelen van een BSN. Graag brengen we deze handleiding nogmaals bij u onder de aandacht. U kunt deze hier downloaden.

Lukt het desondanks niet om tijdig een afspraak bij een RNI in te plannen? Laat dit dan weten bij de Werkgeverslijn (info@werkgeverslijn.nl / 088 – 888 66 88) en neem contact op met BPL als het om piekarbeiders gaat.

Coulanceregeling

Sociale partners hebben afgesproken dat er net als voorgaande jaren een coulanceregeling geldt. Indien uw piekarbeider niet binnen vijf werkdagen terecht kan bij een RNI-inschrijfvoorziening om een BSN te ontvangen, kunt u coulance krijgen van BPL Pensioen. U dient dan wel een schriftelijk bewijs te hebben van de desbetreffende RNI inschrijfvoorziening (gemeente), waaruit blijkt dat het niet haalbaar is om binnen vijf dagen een BSN te ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld een mail zijn die u heeft ontvangen bij het maken van een afspraak. Dit schriftelijke bewijs stuurt u door naar BPL Pensioen (werkgever@bplpensioen.nl). Op grond hiervan kan BPL beslissen de zogenaamde coulanceregeling toe te passen.

0 Reacties

Laat een reactie achter