Regel tijdig BSN voor buitenlandse werknemers!

Regel tijdig BSN voor buitenlandse werknemers!
2 maart 2020 Maartje Jager

Buitenlandse werknemers moeten, willen zij in Nederland kunnen werken en wil een werkgever kunnen verlonen, een BSN-nummer hebben. Een BSN-nummer moet door de buitenlandse werknemer in persoon aangevraagd worden bij één van de 19 RNI-kantoren. Nu het seizoen bijna van start gaat is het belangrijk om tijdig de aanvraag voor een BSN-nummer in gang te zetten. Onze ervaring leert dat elk jaar de capaciteit bij de RNI-kantoren in drukke tijden en vakanties beperkt is en er lange wachttijden zijn. Wacht niet af, plan afspraken in en zorg dat uw buitenlandse werknemers zo snel mogelijk over een BSN-nummer beschikken!

Regeling piekarbeid vereist aanmelding binnen 5 dagen bij BPL Pensioen
Werkgevers die gebruik willen maken van de Regeling Piekarbeid moeten hun buitenlandse werknemers uiterlijk op de 5e werkdag aangemeld hebben bij BPL Pensioen. Als een piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aangemeld wordt bij BPL Pensioen, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden van de cao-regeling piekarbeid en kan er geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling voor betaling van de pensioen- en Collandpremie. Het is van groot belang om voor piekarbeiders, maar uiteraard ook voor andere werknemers, tijdig een BSN-nummer te hebben. De Werkgeverslijn heeft beknopte handleiding geschreven met praktische tips rondom het regelen van een BSN.  U kunt deze hier downloaden.

Coulanceregeling
Indien uw piekarbeider niet binnen vijf werkdagen terecht kan bij een RNI-inschrijfvoorziening om een BSN aan te vragen, kunt u coulance krijgen van BPL Pensioen. U dient dan wel een schriftelijk bewijs te hebben van het betreffende RNI-loket (gemeente), waaruit blijkt dat het niet haalbaar is om binnen vijf dagen een BSN te ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld een mail zijn die u heeft ontvangen bij het maken van een afspraak. U meldt dit voorzien van het schriftelijke bewijs bij BPL Pensioen (werkgever@bplpensioen.nl). Op grond hiervan kan BPL Pensioen beslissen de zogenaamde coulanceregeling toe te passen. U krijgt hiervan bericht.

 

Bel of mail met de Werkgeverslijn op de hoogte als het niet lukt om tijdig een afspraak bij een RNI-kantoor in te plannen of als er iets misgaat met de coulance via info@werkgeverslijn.nl of 088 – 888 66 88.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter