Proefplaatsing

Proefplaatsing
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:34

Wilt u iemand met een arbeidsbeperking (doelgroep) in dienst nemen? Dan kan deze werknemer een proefplaatsing krijgen. Hij werkt dan 2 maanden bij u met behoud van zijn uitkering. En u hoeft dan geen loon te betalen. Deze periode is net zolang als de maximale proeftijd bij begin van een dienstverband. En meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is. Tijdens de proefplaatsing krijgen werkgever en werknemer een beeld van de productiviteit van de werknemer op de werkplek, van zijn of haar loonwaarde. Dat is van belang om de loonwaarde goed vast te stellen en de hoogte van de loonkostensubsidie te bepalen. De loonkostensubsidie is immers het verschil tussen het WML en de vastgestelde loonwaarde, met als maximum 70% van het WML. Ook kan tijdens de proefplaatsing worden bekeken of er nog andere voorzieningen moeten worden ingezet.

De toekomstige werknemer moet toestemming hebben van UWV voor een proefplaatsing. De werknemer vraagt samen met de werkgever een proefplaatsing aan met het formulier Aanvraag proefplaatsing. Het UWV beoordeelt dan of proefplaatsing kan worden ingezet en hoelang. Een voorwaarde van een proefplaatsing is dat u de bedoeling moet hebben om de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. En minimaal voor hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing. Tijdens de proefplaatsing dient de werkgever voor de werknemer een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten.

Let op: na een proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Werkevaringsplek via gemeente
Veel gemeenten bieden ook de mogelijkheid aan uitkeringsgerechtigden om werkervaring op te doen met behoud van de uitkering. In de Participatiewet is opgenomen dat een gemeente voor de loonwaardebepaling (loonkostensubsidie) iemand maximaal 3 maanden kan laten werken met behoud van uitkering. Als het niet gaat om de loonwaardebepaling, dan is een langere periode van werken met behoud van uitkering toegestaan. Bij het werkgeversservicepunt van uw gemeente kunt u nagaan wat de mogelijkheden zijn.
 
Participatieplaats
Tot slot is er ook nog een mogelijkheid om de kans op werken aanmerkelijk te verbeteren voor mensen die een heel kleine kans op werk hebben, een zogenaamde participatieplaats. Met toestemming van UWV of gemeente verricht de werknemer onbetaald aanvullende werkzaamheden, het betreft dus geen regulier werk. Daar tegenover staat dat u tijd investeert in de begeleiding van de werknemer. Een participatieplaats kan in eerste instantie een jaar duren, maar als de werknemer meer tijd nodig heeft is verlenging mogelijk. De gemeente voert de participatieplaatsen uit.
 

0 Reacties

Laat een reactie achter