Private aanvulling op de WW

Private aanvulling op de WW
23 juli 2018 Mirthe Post

Laatste update: 21 oktober 2019, 09:54

Per 1 januari 2016 zijn de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA premie gewijzigd. Hierbij wordt de maximale duur van de WW uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Door middel van een private uitkering, de PAWW (Private Aanvulling WW), wordt de maximale periode WW weer verhoogd naar 38 maanden.

De PAWW wordt geregeld in zogenaamde verzamel cao’s. De verzamel cao voor de agrarische en groene sectoren gaat waarschijnlijk in op 1 oktober 2018. LTO Nederland heeft echter de voorkeur voor een ingang per 1 januari 2019. Doordat de verzamel cao’s PAWW algemeen verbindend worden verklaard is deelname aan de PAWW verplicht voor alle werknemers die vallen onder de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij.

De werknemer betaalt de PAWW-premie, maar de werkgever houdt deze premie in op het (gemaximeerde) bruto loon van werknemer. De hoogte van de PAWW premie bedraagt 0,20% van het bruto loon van werknemer in 2018. In 2019 is dat naar verwachting 0,30%, in 2020 naar verwachting 0,40%, in 2021 naar verwachting 0,50% en in 2022 naar verwachting 0,60%. De PAWW premies zouden aanvankelijk maandelijks moeten worden ingehouden. Om administratieve lasten voor werkgevers te beperken hebben LTO Nederland en de verbonden vaktechnische organisaties geregeld dat ook kwartaalbetaling mogelijk is.

In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW uitkering aan een maand voor beëindiging van de wettelijke WW uitkering. De hoogte van de PAWW uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA premie. De uitkering wordt verzorgt door de Stichting PAWW. Voor de PAWW uitkering gelden voor werknemer dezelfde regels voor als bij de WW uitkering, zoals een sollicitatieplicht, regels bij het opnemen van vakantie etc.

Om werkgevers en werknemers goed te informeren over de nieuwe regeling zorgt de Stichting PAWW in september 2018 voor voorlichtingsmateriaal. Uitgangspunt is dat werkgevers hun werknemers informeren over de PAWW. Indien u vragen heeft over de PAWW kunt u contact opnemen met de Stichting PAWW of de Werkgeverslijn land- en tuinbouw (088-8886688).

Contact met stichting PAWW

Heeft u vragen naar aanleiding van brieven of nota’s van de Stichting PAWW? Dan kunt u schriftelijk contact opnemen via  https://werkgever.spaww.nl/contact/. Wilt u een medewerker van de uitvoeringsorganisatie van SPAWW spreken? Belt u dan rechtstreeks met T 088 – 230 2331.

Let op! De Stichting PAWW is niet bereikbaar via het telefoonnummer van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. 

Disclaimer:  de Stichting PAWW werkt op dit moment aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Vanaf januari 2020 kunt u naar verwachting rechtstreeks via haar website, maar ook via andere kanalen contact met de stichting opnemen. De lijnen kunnen nu echter nog langer dan uw wenst, bezet zijn.

0 Reacties

Laat een reactie achter