Private aanvulling op de WW (PAWW)

Private aanvulling op de WW (PAWW)
26 januari 2018 Maartje Jager

Laatste update: 21 oktober 2019, 09:52

De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk afgebouwd van 38 naar 24 maanden. Om er voor te zorgen dat werknemers toch een langere WW-periode kunnen opbouwen dan 24 maanden is een private aanvulling op de WW (PAWW) mogelijk. Sociale partners in de Glastuinbouw, Open Teelten en Dierhouderij hebben in de desbetreffende cao’s afgesproken om deel te gaan nemen aan de PAWW.

Naar verwachting zullen de sectoren Glastuinbouw, Open Teelten en Dierhouderij vanaf het derde kwartaal 2018 aansluiten bij de PAWW. Werkgevers krijgen dan een brief van de Stichting PAWW met toelichting over de regeling en het verzoek om zich aan te melden op de website van de PAWW. Werknemers uit de deelnemende sectoren vallen verplicht onder de PAWW-regeling en betalen de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW uitkering aan, een maand voorafgaande aan de beëindiging van de wettelijke WW-uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbende.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Stichting PAWW https://www.spaww.nl/nl-NL/over-paww/. Op de website van Stichting PAWW is ook een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden te vinden.

Contact met de stichting PAWW

Heeft u vragen naar aanleiding van brieven of nota’s van de Stichting PAWW? Dan kunt u schriftelijk contact opnemen via  https://werkgever.spaww.nl/contact/. Wilt u een medewerker van de uitvoeringsorganisatie van SPAWW spreken? Belt u dan rechtstreeks met T 088 – 230 2331.

Let op! De Stichting PAWW is niet bereikbaar via het telefoonnummer van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. 

Disclaimer: De Stichting PAWW werkt op dit moment aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Vanaf januari 2020 kunt u naar verwachting rechtstreeks via haar website, maar ook via andere kanalen contact met de stichting opnemen. De lijnen kunnen nu echter nog langer dan uw wenst, bezet zijn.

0 Reacties

Laat een reactie achter