Nieuwe privacywetgeving (AVG)

Laatste update: 22 mei 2018, 14:24

Op 25 mei 2018 gaat de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze wet raakt veel elementen van uw bedrijfsvoering. Bent u al voorbereid? Op deze themapagina vindt u alle informatie die u als werkgever moet weten. Let op; we beperken ons op de invloed van deze wet op arbeid en werkgeverschap.

Hoewel de informatie met de meeste zorg is samengesteld, kunt u aan de informatie geen rechten ontlenen. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

Wet AVG: wat moet u ermee?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet. Deze is van toepassing als persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je aan een natuurlijke persoon kunt koppelen. Verwerken is alles wat je met persoonsgegevens zou kunnen doen, inclusief opslaan (bijvoorbeeld in een bestand met meerdere personen en zelfs wissen). In alle gevallen dat u persoonsgegevens bewaart, moet u zich aan drie uitgangspunten houden.

Ten eerste moet er doelbinding, een relatie, zijn tussen de gegevens en het doel waarom u deze bewaart. Ten tweede moet u transparant zijn over wat u met de gegevens doet. Ten derde dient u zorgvuldig met de gegevens om te gaan. Lees hieronder hoe u in praktijk moet omgaan met de uitgangspunten doelbinding, transparantie en zorgvuldigheid. Lees het uitgebreide achtergrondverhaal hier.

Doelbinding

U moet nadenken over de vraag waarom u gegevens verwerkt en u moet het doel ervan vastleggen. Deze doelstellingen moet u kunnen verantwoorden aan de hand van de wet wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. Deze kent een aantal grondslagen/kapstokjes waaraan u de verantwoording kunt hangen. Lees hier meer over in dit achtergrondartikel onder het kopje Doelbinding.

Transparantie

Het dient altijd helder te zijn wat u met de gegevens doet. Als duidelijk is waar u de gegevens voor gebruikt (bijvoorbeeld om een factuur te kunnen sturen), hoeft u geen verdere stappen te zetten. In alle andere gevallen moet u op het moment dat u de gegevens rechtstreeks van de betrokkene krijgt, deze direct informeren. Lees meer onder het kopje Transparantie in dit achtergrondartikel.

Zorgvuldigheid

U dient zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Zo wordt van u verwacht dat u regelt dat persoonsgegevens zijn afgeschermd en niet in handen kunnen vallen van mensen die ze niet zouden mogen hebben. U dient ook te voldoen aan de meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien er een stevig datalek heeft plaatsgevonden. Lees meer in dit achtergrondartikel onder het kopje Zorgvuldigheid.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de meest veelgestelde vragen over dit onderwerp? Lees hier welke vragen bij de Werkgeverslijn worden gesteld, en wat onze antwoorden hierop zijn.

10 stappenplan

Wat betekent de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor u als werkgever en wat wordt er van u verwacht? Met ons korte 10 stappenplan, kunt u direct aan de slag.

Tevens hebben we een uitgebreide uitleg bij het tienstappenplan opgesteld. Download hier de uitleg tienstappenplan AVG

Column van Jules Sanders

“De Algemene Verordening Gegevensbescherming is complex. Daarom heeft de Werkgeverslijn dit onderwerp gekozen als thema van de maand voor april. De komende weken zal de Werkgeverslijn diverse artikelen, protocollen en instrumenten publiceren over de nieuwe privacywetgeving en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.” Lees hier de column van Jules Sanders, coördinator Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens

Met deze Regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt u een beeld van waar u aan kunt werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De informatie in deze Regelhulp is beknopt en bedoeld voor eigen gebruik. De uitkomsten kunt u niet gebruiken om aan te tonen dat u aan de AVG voldoet.