Principeakkoord agrarische sector over de Wet Werk en Zekerheid

Principeakkoord agrarische sector over de Wet Werk en Zekerheid
27 november 2015 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:30

LTO Nederland, CNV Vakmensen en FNV hebben een principeakkoord bereikt over de toepassing van de ketenbepaling in de WWZ voor bepaalde functies in de agrarische sector. De afspraken zijn er op gericht om in de agrarische sector duurzame arbeidsrelaties voor oogst- en productiewerk te bewerkstelligen.

Het principeakkoord houdt in dat de aangeduide functies, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor een kortere onderbreking dan 6 maanden in de WWZ. Dit met het doel dat agrarische oogst- en productiemedewerkers vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag kunnen. Deze afspraak sluit aan bij de bestaande praktijk.

Voor functies van tenminste negen maanden is de afspraak gemaakt dat de werknemer, onder voorwaarden, op zijn verzoek bij het 4e contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt de loonbetaling gespreid over een periode van 12 maanden.

LTO Nederland, CNV Vakmensen en FNV gaan de afspraken nu voorleggen aan hun achterban en vervolgens aan minister Asscher voor goedkeuring. Verleent de minister die op basis van de uitzonderingsbepaling in de WWZ, dan worden de afspraken geëffectueerd via de af te sluiten respectievelijke cao’s.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter