Principe-akkoord cao Productiegerichte Dierhouderij

Principe-akkoord cao Productiegerichte Dierhouderij
7 december 2017 Mirthe Post

Werkgeversorganisaties LTO Nederland, POV en COBK hebben met FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen op 4 december 2017 een principe-akkoord bereikt over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij. De cao geldt voor de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij en voor de fokkers, kuikenbroeders en exporteurs van broedeieren en eendagskuikens.

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 (36 maanden). Hierbij is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 6,75% (2,25% per 1 januari 2018, vervolgens 2,25% per 1 januari 2019 en 2,25% per 1 januari 2020). De reiskostenregeling wordt omgezet van een vaste vergoeding naar een vergoeding van 0,19 cent per kilometer.

In de nieuwe cao zijn de mogelijkheden om de startschaal toe te passen aangepast. Deze kan nu 900 uur in een periode van maximaal 2 jaar worden toegepast, waarbij de medewerker opgeleid wordt voor zijn functie. Hierbij is het wettelijk minimum (jeugd)loon van toepassing. De regeling is  duidelijker geworden voor payroll bedrijven en uitzendbureaus. De toeslagen voor het werken op zondag worden aangepast: de eerste 2 uur 0% toeslag, het derde en vierde uur 75% toeslag en vanaf het vijfde uur 100% toeslag. De Productiegerichte Dierhouderij wordt partij bij de af te sluiten cao waarin de private aanvulling van de WW (PAWW) wordt geregeld.

Er komt een seniorenregeling voor werknemers vanaf 62 jaar met als uitgangspunt 80 procent werken, 90 procent loon en 90 procent pensioenopbouw. Deze regeling gaat de seniorendagen vervangen. De heffing voor het zogeheten Colland B-deel wordt verhoogd met 0,5% om daarmee mede de seniorenregeling te financieren. Er hoeft, in het kader van de wijzigingen in de WML aangaande de vakantietoeslag voor overuren, geen vakantietoeslag te worden betaald over de overuren waar al een andere toeslag zoals in de cao opgenomen voor van toepassing is. De subsidie voor BBL-trajecten (leer/werktrajecten) wordt verhoogd naar €2500 per jaar en wordt uitgekeerd aan de werkgever. Deze is daarbij dan verplicht om de scholingsdag door te betalen aan werknemer. Tevens zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en de toepassing van scholings-vouchers. Hiertoe zullen activiteiten worden gestart om de bewustwording en het gebruik van de scholingsvouchers te bevorderen.

Leo van der Zon, woordvoerder namens werkgevers, is verheugd dat er een langlopende cao is afgesloten waarmee er rust blijft op het arbeidsvoorwaardenfront, over de verbetering van de startschaal, de duidelijke afspraken over vakantietoeslag bij overwerk en de seniorenregeling. Henk Onstwedder van FNV Agrarisch Groen en Peter de Jong van CNV Vakmensen zijn tevreden over het bereikte resultaat omdat er naast de loonsverhoging belangrijke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van mensen en duurzame inzetbaarheid.

Het principe-akkoord wordt voorgelegd aan de achterbannen. Wanneer deze instemmen, naar verwachting voor het eind van het jaar, is er een nieuwe cao die vervolgens voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van SZW.

0 Reacties

Laat een reactie achter