Premiekorting Wajonger

Premiekorting Wajonger
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:33

Als een werknemer tot de doelgroep banenafspraak behoort en in het doelgroepregister is opgenomen, hebben werkgevers recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Dit wordt ook wel een mobiliteitsbonus genoemd en bestaat uit een korting op premies die u als werkgever betaalt voor werknemersverzekeringen. De premiekorting kunt u maximaal drie jaar toepassen, zolang de dienstbetrekking met de werknemer bestaat.

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak bedraagt maximaal 2000 euro op basis van een werkweek van 36 uur gedurende het volledige kalenderjaar. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, of bestaat de dienstbetrekking niet het hele kalenderjaar, dan is er sprake van evenredig minder premiekorting. De korting kan nooit meer zijn dan het bedrag dat u aan premies voor de werknemersverzekeringen betaalt. De premiekorting kan de werkgever toepassen via de loonaangifte. Via de regelhulp premiekortingen kan een werkgever eenvoudig nagaan of recht op premiekorting doelgroep banenafspraak bestaat. De regelhulp premiekortingen is beschikbaar via deze link.

Stimuleringspremie gemeente
Sommige gemeenten bieden werkgevers een stimuleringspremie als zij werknemers aannemen die een uitkering van de gemeente ontvangen. Deze stimuleringspremie kan bijvoorbeeld bestaan uit een vast bedrag die u ontvangt wanneer u de werknemer een contract aanbiedt voor zes maanden. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij werken met stimuleringspremies en onder welke voorwaarden. Bij de gemeente van uw (potentiële) werknemer kunt u nagaan of deze gemeente gebruik maakt van een stimuleringspremie.

Lage-inkomensvoordeel vanaf 1 januari 2017
Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers onder voorwaarden recht op een lage-inkomensvoordeel (LIV) als ze werknemers in dienst hebben die tussen de 100 en 120 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Dit voordeel kan oplopen tot 2.000 euro per werknemer per jaar. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer. Via de regelhulp premiekortingen kan een werkgever eenvoudig nagaan of recht op het lage inkomensvoordeel bestaat. De regelhulp premiekortingen is beschikbaar via deze link.

0 Reacties

Laat een reactie achter