Premie wachtgeldfonds 2019 vastgesteld

Premie wachtgeldfonds 2019 vastgesteld
16 november 2018 Diana Eleveld

De premies van het wachtgeldfonds WW voor 2019 zijn onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. De hoge WW-premie zal volgend jaar 2,58% bedragen en de lage WW-premie 0,58%. Beide percentages zijn lager dan de premies in 2018.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het voornemen om per 1 januari 2020 de sectorfondsen, de sectorfondspremies en de sectorale reserves af te schaffen. Hiervoor in de plaats komt waarschijnlijk een hoge en een lage WW premie die voor alle sector in ons land gelijk is. De sectorindeling zelf blijft wel bestaan voor de sectorale componenten in de Whk-premie WGA en Whk-premie Ziektewet. Het wetsvoorstel bepaalt dat alle resterende vermogens en tekorten eind 2019 overgaan naar het AWf.

SZW heeft bepaald dat sectoren met een voorzien overschot in de reserves, dit  in 2019 mogen inzetten om hun premie te verlagen, met dien verstande dat de sectorpremie niet negatief kan zijn. Hiervoor heeft SZW de verruimde inlooptermijn van 5 jaar voor overschotten of tekorten van sectorfondsen afgeschaft.

Naar aanleiding hiervan heeft UWV voor de premievaststelling 2019 een gewijzigde werkwijze met SZW afgestemd. De mogelijkheid voor sociale partners in de agrarische en groene sectoren om begin september een premieadvies uit te brengen is hierbij ook komen te vervallen.

Een overzicht van de premie ontwikkeling over de afgelopen jaren ziet u hieronder.

Dienstverband

2015

2016 2017 2018

2019

Tot 1 jaar

7,47

6,06 2,31 2,78

2,58

1 jaar en langer

0,98

1.02 0,59 0,66

0,58

Gewogen gemiddelde

2,06

1,89 0,85 1,23

1,19

 

0 Reacties

Laat een reactie achter