Premie wachtgeldfonds 2018 vastgesteld

Premie wachtgeldfonds 2018 vastgesteld
25 oktober 2017 Diana Eleveld

De agrarische en groene sectoren hebben ten aanzien van de premiestelling van het wachtgeldfonds WW het beleid dat het vermogen van het wachtgeldfonds zo klein mogelijk moet zijn. Dit heeft als resultaat dat de agrarisch en groene sector (via Colland Sectorraad) het UWV adviseert om de premies zo laag mogelijk vast te stellen. De agrarische sector wil zo min mogelijk ‘oppotten’. Dit beleid is nadrukkelijk ingezet bij de premie-advisering voor 2017. Daarom is voor 2017 geadviseerd om de premies flink te laten dalen. Het UWV heeft het advies voor de premie 2017 eind 2016 van Colland Sectorraad overgenomen. Er is met die premiedaling ten opzichte van 2016, ongeveer 11 miljoen ‘ingeteerd’ op het vermogen van het wachtgeldfonds.

Het vermogen van het wachtgeldfonds heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

Vermogensontwikkeling wachtgeldfonds

2014

2015 2016

2017

X 1 miljoen

1,0

2,6 11,9

0,6

 

Onlangs is door het UWV een premie advies voor 2018 gevraagd. Colland Sectorraad heeft wederom geadviseerd de laagst mogelijke premie te hanteren. De Agrarische en Groene sectoren hebben geprobeerd om de lage premies van 2017 ook in 2018 te kunnen toepassen. Argumenten hiervoor zijn de dalende werkloosheid en de toename van de loonsom. Omdat het vermogen in 2017 ‘te ver’ is ingeteerd, heeft het UWV voorgesteld de premie voor 2018 ten opzichte van 2017 te verhogen. LTO is daar samen met de andere organisaties in de agrarische sector alsook met de vakbonden tegen in verweer gegaan. Wij zagen namelijk dat de schattingen van het UWV ten aanzien van de premie-inkomsten en de lasten jaarlijks ver afweken van de realisatie. Er heeft een apart gesprek hierover plaatsgevonden met het UWV. Het UWV heeft besloten ondanks onze argumenten vast te houden aan hun visie. Dit betekent voor 2018 een hogere premie dan voor 2017. De premie en de premie ontwikkeling blijkt hieronder.

Dienstverband

2014

2015 2016 2017

2018

Tot 1 jaar

7,58

7,47 6,06 2,31

2,78

1 jaar en langer

0,98

0,98 1,02 0,59

0,66

Gewogen gemiddelde

1,99

2,06 1,83 0,93

1,08

 

Het UWV verwacht dat het vermogen van het wachtgeldfonds met deze premie eind 2018 zal uitkomen op – 500.000 euro.

Vermogensontwikkeling wachtgeldfonds

2018

X 1 miljoen

-0,5

 

Via deze premienotitie van het UWV kunt u kennis nemen van de premieadviezen voor alle sectoren in Nederland.

0 Reacties

Laat een reactie achter