Pilot webmodule zzp start op 11 januari 2021

Pilot webmodule zzp start op 11 januari 2021
8 december 2020 Maartje Jager

Hij bestaat al een poosje niet meer: de VAR verklaring, de verklaring die zzp’ers hadden en waarmee er duidelijkheid en zekerheid ontstond over hun status als zelfstandig ondernemer. Van een zzp’er met de juiste VAR-verklaring wist je als opdrachtgever zeker dat geen sprake was van een (verkapt) dienstverband. In 2016 is de VAR vervangen door de wet DBA, Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Het kabinet sleutelt nog steeds aan de wet DBA omdat deze nog steeds niet voldoet. Zo is de handhaving door de Belastingdienst tijdelijk opgeschort.

Bedoeling van de wet DBA was dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen beoordelen of er sprake is van een arbeidsrelatie (en dus loondienst) of juist niet. Bij twijfel kunnen opdrachtgevers en zzp’ers een modelovereenkomst gebruiken die, mits goed toegepast, zekerheid geeft. LTO Nederland heeft een modelovereenkomst ontwikkeld die is afgestemd met de Belastingdienst.

In de praktijk bleek het erg ingewikkeld om uit te sluiten dat er sprake was van een gezagsverhouding en daarmee van een dienstverband. De wet DBA voldeed daarmee niet aan de verwachtingen. Daarom is de overheid op zoek gegaan naar een alternatief waarmee partijen meer helderheid en zekerheid kunnen krijgen. Die lijkt er in 2021 te komen met een webmodule. Op 11 januari 2021 start er een pilot met deze webmodule.

Onderstaand hebben we een aantal vragen en antwoorden rondom dit onderwerp op een rij gezet.

Wat is de webmodule?
Een vragenlijst, met als doel om helderheid te krijgen of er sprake is van een zelfstandig ondernemer of een werknemer (dienstverband). Dit is een instrument om werkgevers duidelijkheid en waar mogelijk ook zekerheid te geven over de kwalificatie van het dienstverband.

Waarom is deze kwalificatie zo belangrijk?
Duidelijkheid of het een zelfstandig ondernemer of een werknemer betreft is heel belangrijk, want dit bepaalt bijvoorbeeld of er loonheffingsplicht en plicht voor werknemersverzekering geldt. Ook voor het arbeidsrecht is het van belang om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een ander type overeenkomst op basis waarvan arbeid wordt verricht. Als er sprake blijkt van een arbeidsovereenkomst, gelden er bijvoorbeeld ook regels rondom arbeidstijden, minimumloon en ontslag.

Het heeft dus nogal wat gevolgen als een zzp’er toch een werknemer blijkt te zijn. Daarom is het van groot belang om hier duidelijkheid over te hebben.

Wat houdt de pilot in?
Gedurende de pilot kunnen opdrachtgevers de webmodule gebruiken. De pilotperiode wordt gebruikt om te bekijken of dit goed werkt en of de module de duidelijkheid biedt die nodig is. De pilot start op 11 januari 2021 en duurt in ieder geval zes maanden. Na zes maanden vindt er een evaluatie plaats.

Welke uitkomsten komen er uit de webmodule?
Er zijn drie uitkomsten mogelijk:
– Opdrachtgeversverklaring: de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht (bijvoorbeeld door een zzp‘er).
– Indicatie dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
– Geen oordeel mogelijk: Op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken in dienstbetrekking.

In de pilotperiode geeft de module een indicatie van de arbeidsrelatie, maar deze uitkomsten hebben geen juridische status. De uitkomst geeft dus geen zekerheid of uitsluitsel, maar kan wel inzicht geven.

Is het verplicht om de webmodule in te vullen?
Nee, deelname aan de pilot is vrijwillig en het invullen van de webmodule gebeurt anoniem.

Hoe wordt er gehandhaafd?
Na afloop van de pilot zal het kabinet beslissen wanneer er wordt gestart met handhaving. Dit zal op zijn vroegst 1 oktober 2021 zijn. Tot die tijd handhaaft de Belastingdienst (net zoals nu al gebeurt) alleen als er sprake is van kwaadwillendheid, of als gegeven aanwijzingen niet worden opgevolgd.

Is de modelovereenkomst nog nodig?
In principe is de wet DBA nog van kracht en is er nog geen sprake van nieuwe wetgeving maar enkel van een pilot. Het kan dus wel verstandig zijn om de modelovereenkomst te gebruiken om afspraken met uw zzp’er vast te leggen.

Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht maar het geeft in twijfelgevallen duidelijkheid over de vraag of de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gevolgen heeft voor de loonheffingen. Mocht u niet willen werken met een modelovereenkomst, dan is het wel raadzaam om afspraken over de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk vast te leggen.

Komt er een minimumtarief voor zelfstandigen?
Nee. Hier is in een eerdere stadium wel over gesproken, maar in juni 2020 hebben minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief aangekondigd om dit wetsvoorstel in te trekken. Er was te weinig draagvlak in de samenleving over dit minimumtarief.

Hoe zit het traject er verder uit?
Het kabinet wil komend half jaar ook benutten om een breed maatschappelijk gesprek te voeren over de wijze waarop we nu werken, welke klussen wel en niet door een zelfstandige zouden moeten worden gedaan en over mogelijke knelpunten in de regelgeving. Dit gesprek zou eerder dit jaar plaatsvinden maar is door de coronacrisis stil komen te liggen en wordt vanaf januari 2021 weer opgepakt.

In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.

Bereid u voor op 2021
Wilt u weten wat er verder verandert voor u als werkgever in het nieuwe jaar? Bekijk dan onze themapagina ‘Vijf punten die u als werkgever moet weten voor 2021’.

0 Reacties

Laat een reactie achter