Werken met piekarbeiders

Laatste update: 27 mei 2020, 16:12

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid. Op deze themapagina vertellen we u wat die regeling inhoudt en met welke zaken u rekening dient te houden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

 

De regeling piekarbeid, zo werkt het 

De regeling piekarbeid maakt het mogelijk voor agrarische ondernemers in de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten om  een werknemer voor een korte periode in dienst te nemen. Voordeel is ook dat u als ondernemer geen pensioenpremies hoeft te betalen over het salaris. Dan moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Regels en voorwaarden piekarbeid 

  • De werknemer mag maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst komen
  • Het moet gaan om seizoensgebonden, routinematig werk en gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden
  • Per werknemer mag de regeling een keer per kalenderjaar worden toegepast
  • De piekarbeider moet uiterlijk op zijn/haar 5e werkdag aangemeld zijn bij pensioenfonds BPL

Beloning
Piekarbeiders worden beloond conform het voor hen geldende wettelijke bruto minimumloon. Vakantiedagen- en geld worden bij het einde van de dienstbetrekking of bij iedere loonbetaling tegen een percentage van 20 procent afgerekend. Ook ontvangt iedere piekarbeider een compensatie van 0,7 procent van het geldende loon voor het ontbreken van het arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen. Voor piekarbeiders geldt een vrijstelling voor de sectorfondsen (BPL en Colland Arbeidsmarkt).Wist u dat in de handleiding piekarbeid van BPL alle spelregels kunt vinden over deze speciale regeling?

Arbeidstijdenwet

Net zoals andere werknemers, beschermt de overheid piekarbeiders met regels voor bepaalde werktijden. In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd hoe lang werknemers mogen werken, wanneer ze pauze krijgen en hoeveel vakantiedagen ze minimaal krijgen.

Zo geldt voor piekarbeiders ook dat ze maximaal 12 uur per dienst mogen werken en niet meer dan 60 uur per week. Er mag niet iedere week het maximale aantal uren gewerkt worden.

Lees meer over de Arbeidstijdenwet in de brochure van Rijksoverheid.

Arbeidsovereenkomst

Soms wordt gedacht dat voor piekerarbeiders geen arbeidsovereenkomst opgesteld hoeft te worden, maar dat is niet juist. De cao’s Open teelten en Glastuinbouw stelt dat alle werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst dienen te krijgen. De Werkgeverslijn heeft een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor piekarbeiders voor u opgesteld. Daarmee heeft u een goed document in handen om de arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen.

Deze arbeidsovereenkomst is ook beschikbaar in het PoolsEngelsBulgaars en Roemeens.

Piekarbeid in Open Teelten en Glastuinbouw

In de sectoren Open Teelten en Glastuinbouw werkt men vaak met piekarbeiders, zo blijkt uit de cijfers. In 2017 zijn er 30.786 piekarbeiders aangemeld door 1.923 werkgevers. De piek van aanmeldingen ligt in de zomer en herfst.

 

De verdeling per cao voor 2017 is als volgt:

Cao Werkgevers 2017 Dienstverbanden 2017 Werkgevers 2016 Dienstverbanden 2016 Werkgevers 2015 Dienstverbanden 2015
Glastuinbouw 157 1.954 171 1.827 187 1.969
OT Landbouw 143 1.973 149 2.277 171 2.514
OT Tuinbouw 1.155 20.268 1.200 22.064 1.223 21.844
OT Bloembollen 350 5.487 374 5.859 399 5.959
OT Boomkwekerij 111 1.024 125 1.110 145 1.327
Bloembollengroothandel 15 80 16 110 21 153
Totaal 1931 30.786 2.035 33.247 2.146 33.766

 

Vrijstelling sectorfondsen na aanmelding BPL

Voor piekarbeiders geldt een vrijstelling voor de sectorfondsen BPL en Colland Arbeidsmarkt. Voorwaarde is wel dat u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag aanmeldt bij BPL. Aanmelden van piekarbeiders gebeurt aan de hand van het burgerservicenummer (BSN).

BSN aanvragen voor buitenlandse piekarbeider Heeft u piekarbeider geen BSN omdat hij/zij uit het buitenland komt? Dan moet u deze aanvragen:

  • Arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in Nederland komen wonen, vragen een BSN aan bij een RNI inschrijfvoorziening. Lees meer.
  • Voor werknemers die langer dan 4 maanden in Nederland komen wonen, moeten zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar hij gaat wonen.

Werkt u met piekarbeiders uit het buitenland dan moet u vaak meer regelen dan alleen het bovenstaande. Denkt u bijvoorbeeld ook aan het aanvragen van een zorgverzekering voor arbeidsmigranten en het regelen van huisvesting voor uw werknemers. 

Veelgestelde vragen & antwoorden

Heeft u vragen over de regeling piekarbeid? Bijvoorbeeld hoe het aan- en afmelden van een piekarbeider werkt of wat u moet doen als aanmelden bij BPL binnen 5 dagen niet lukt? We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Lees ze hier.