Personeel houden

Laatste update: 13 december 2018, 09:52

Personeel houden

Wanneer u goede werknemers hebt gevonden, wilt u natuurlijk graag dat deze mensen bij u blijven werken. Wat kunt u doen om personeel te blijven motiveren? Hierover leest u alles op deze themapagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 088 – 888 66 88  of info@werkgeverslijn.nl.

Weten wat uw medewerker motiveert? Vraag het!

Het binden en boeien van werknemers, je hoort er veel over. Maar wat is het nu precies? Denk zelf maar eens: waarom ben ik ondernemer? Wat bindt en boeit mij in mijn werk? En is dat voor uw collega ondernemer hetzelfde? Waarschijnlijk niet. Iedereen heeft andere motivatoren waarom hij doet wat hij doet én waarom hij of zij daar gelukkig van wordt.

Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken dat er ook veel verschillen zijn tussen generaties. Jongere medewerkers hebben dus vaak andere motivatoren om bij u te komen of blijven werken dan de oudere medewerkers. Daarnaast is bekend dat bepaalde factoren niet persé motiverend werken maar wel demotiverend kunnen zijn. Denk simpelweg aan koffie. Goede koffie werkt niet motiverend maar slechte koffie wel demotiverend. En dit gaat ook op voor salaris. Een salaris dat te laag is werkt demotiverend. Maar een goed salaris zorgt niet altijd voor een gemotiveerde werknemer.

Realiseer u wat de ene medewerker bindt en boeit niet per definitie werkt voor de andere medewerker. Maatwerk is belangrijk dus vraag uw medewerkers! In het functioneringsgesprek maar bijvoorbeeld ook gewoon op de werkvloer. Loop eens rond en u hoort en ziet wat er speelt als u zichtbaar bent op de werkvloer. En dat kunt u weer gebruiken bij het binden en boeien van medewerkers.

Kijk het webinar ‘Binden en boeien’ met Kasgroeit terug!

Uw goede werknemers wilt u behouden en aan uw bedrijf binden. Dit kunt u op verschillende manier doen. Bijvoorbeeld door uw werknemers ruimte te geven om te groeien. Tijdens onze webinar ‘Binden en boeien’ in november 2017 gaf opleidingsmanager Anneke Postma van Kasgroeit praktische tips voor werkgevers in de land- en tuinbouw.

 

Tool voor functioneringsgesprekken

Het is belangrijk om van uw medewerkers te weten wat hen motiveert. Het voeren van een functioneringsgesprek kan hiervoor een goed instrument zijn. Onze tool helpt u op weg om een goed functioneringsgesprek te voeren.

Tips voor het vasthouden van personeel

  • Gooi een jongere niet in het diepe en besteed veel aandacht aan inwerken.
  • Geef echte aandacht aan je medewerkers, neem een paar keer per jaar tijd om echt even samen rond de tafel te gaan. Doe dit niet alleen maar ‘onder het werk door’.
  • Biedt ontwikkelingsmogelijkheden / laat mensen doorgroeien.
  • Laat talentvolle mensen die de nieuwe markten kennen toe in de “ziel van je bedrijf”. Betrek ze bij het ontwikkelen van een visie op de markt / de bedrijfsontwikkeling.
  • Geef kinderen van medewerkers kansen in het bedrijf (dat werkt 2 kanten op).
  • Geef mensen nieuwe taken, bijvoorbeeld in het begeleiden van jongere collega’s als daar hun talent ligt.
  • Laat mensen in het bedrijf participeren.
  • Help ervaren mensen gezond naar de eindstreep en voorkom uitval door bijvoorbeeld mee te denken over een dagje minder werken.
  • Schakel een scholingsconsulent in, u kunt vaak gratis van hun diensten gebruik maken. Zo kunt u hen vragen om persoonlijke gesprekken te voeren met uw werknemers over hun ontwikkeling en werktevredenheid. Bekijk hier de gegevens van de scholingsconsulenten.

 

Kijk het webinar ‘Kijkje op andermans erf’ terug

Maartje Jager van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw in gesprek met twee ondernemers. Een varkenshouder met twee personeelsleden en een manager HRM van een glastuinbouwbedrijf met 200 medewerkers. Hoe gaan zij om met personeel? Wat voor dienstverbanden hebben hun werknemers? Welke tips hebben ze? Kijk het webinar hier terug.

Opleidingsmogelijkheden

U wilt beschikken over voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden. Voor de continuïteit van uw onderneming is het van belang dat u als ondernemer inzet op een leven lang ontwikkelen van u zelf, maar ook van uw medewerker(s). Op de themapagina Leven Lang Ontwikkelen vindt u de informatie over scholing en ontwikkeling op één plek.

Goede huisvesting

Goede huisvesting voor tijdelijk verblijf is een permanente behoefte geworden. Voor buitenlandse werknemers is de manier waarop ze gehuisvest worden bepalend voor hun werkervaring in Nederland. Goede huisvesting is daarmee onderdeel van goed werkgeverschap. Lees in deze column meer over de relatie tussen huisvesting en de krappere arbeidsmarkt. Benieuwd hoe een andere werkgever hier handen en voeten aan geeft? Lees dit praktijkverhaal.

Medezeggenschap

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland. Maar hoe ga je hiermee aan de slag op een agrarisch bedrijf? Medezeggenschap hebben in het bedrijf, kan motiverend werken voor werknemers. Op deze themapagina Medezeggenschap leest u hier meer over.