Perioden zonder werk

Laatste update: 29 mei 2019, 11:10

Vraag: Op mijn bedrijf heb ik soms “slappe perioden” met weinig werk. Kan ik sturen op verminderde inzet van mijn werknemers in deze periode? Kan ik ze in die perioden korter laten werken?

Antwoord: In de agrarische sector is het heel gebruikelijk dat er periodes met veel maar ook met weinig werkaanbod zijn. De agrarische cao’s zijn hier dan ook op ingericht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een werknemer gedurende een bepaalde periode per jaar minder of zelfs helemaal niet in te plannen.

JAARURENMODEL

Alle agrarische cao’s – Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij – bevatten de mogelijkheid tot het overeenkomen van een jaarurenmodel. Dit is een soort tijd-voor-tijd-regeling, waarin werknemers meeruren kunnen compenseren met minuren, waardoor er niet direct toeslagen gelden. Met deze regeling kunnen drukke en minder drukke dagen worden opgevangen. Let hierbij altijd op de Arbeidstijdenwet. Als de extra gewerkte uren niet in tijd worden gecompenseerd dan moeten ze worden uitbetaald. Hiervoor geldt dan wel een toeslag, deze is meestal 35%. Kijk voor het exacte percentage in uw cao-boekje.