Perioden zonder werk

Vraag: Op mijn bedrijf heb ik soms “slappe perioden” met weinig werk. Kan ik sturen op verminderde inzet van mijn werknemers in deze periode? Kan ik ze in die perioden korter laten werken?

Antwoord: In de agrarische sector is het heel gebruikelijk dat er periodes met veel maar ook met weinig werkaanbod zijn. De agrarische cao’s zijn hier dan ook op ingericht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een werknemer gedurende een bepaalde periode per jaar minder of zelfs helemaal niet in te plannen.

Cao Glastuinbouw

In de cao Glastuinbouw kent het jaarurenmodel. Dit is een soort tijd-voor-tijd-regeling, waarin werknemers meeruren kunnen compenseren met minuren, waardoor er niet direct toeslagen gelden. Met deze regeling kunnen drukke en minder drukke dagen worden opgevangen.

Cao Open Teelten

Ook de cao Open Teelten kent men een jaarurenschema, maar er kan ook worden gewerkt met de zogenaamde bandbreedte. Deze regeling (zie artikel 13 lid 9 van het cao-boekje) houdt in dat van de overeengekomen arbeidsuren per dag 50% kan worden afgeweken. Voorbeeld: uw werknemer heeft een overeenkomst van 40 uur per week, en werkt 8 uur per dag. Dan is het mogelijk om 4 uur per dag te plussen en minnen. Als de werknemer de ene dag max. 12 uur werkt, dan kan later een dag van 4 uur maken, en daarmee die overuren weer compenseren. Er gelden dan geen toeslagen. Let hierbij wel op de Arbeidstijdenwet. Als de overuren niet in tijd worden gecompenseerd maar worden uitbetaald, dan geldt wel een toeslag van 35%.

Cao Productiegerichte Dierhouderij

In de Productiegerichte Dierhouderij wordt ook met een jaarrooster gewerkt. In dit jaarschema kan men rekening houden met de drukke en minder drukke perioden op het bedrijf. De uren die buiten dit jaarschema worden gewerkt zijn overuren en moeten tegen een toeslag worden afgerekend.