Perioden met heel veel werk

Laatste update: 27 mei 2020, 15:45

Vraag: In sommige perioden heb ik zoveel werk dat het niet alleen binnen de normale arbeidsuren gedaan kan worden. In hoeverre kan ik werknemers verplichten om dan over te werken? En hoe zit het dan met betaling van die overuren?

Antwoord: In een drukke periode kunt u in het kader van goed werknemerschap van uw werknemers verwachten dat ze overwerken. Werknemers moeten hiertoe bereid zijn indien u een goede reden heeft om ze te vragen om over te werken.

Arbeidstijdenwet

De werktijden van uw werknemers zijn altijd gelimiteerd door de Arbeidstijdenwet. De Arbeidstijdenwet schrijft voor de werknemers maximaal 12 uur per dag mogen werken. Daarnaast geldt:

  • Werknemers mogen maximaal 60 uur per week werken;
  • Verder mogen werknemers maximaal gemiddeld 55 uur per week werken in een periode van 4 weken (in totaal dus maximaal 220 uur in 4 weken);
  • Werknemers mogen maximaal gemiddeld 48 uur per week werken in een periode van 16 weken (in totaal dus maximaal 768 uur in 16 weken).

Meer informatie over de Arbeidstijdenwet vindt u op de website van de Rijksoverheid. De inspectie SZW controleert op naleving van de Arbeidstijdenwet.

Uitbetaling van overuren

De verschillende cao’s kennen bepalingen over het uitbetalen van overuren. In een aantal gevallen kunnen overuren worden gecompenseerd in tijd, dit is afhankelijk van welke arbeidstijdenregeling uit de cao wordt toegepast. Indien overwerk wordt uitbetaald dan moet dit doorgaans tegen een toeslag worden betaald. In de meeste gevallen is het overwerkpercentage in de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten en productiegerichte Dierhouderij 35%. Er kunnen ook andere percentages gelden indien de uren bijvoorbeeld buiten de bedrijfstijd of op zondag worden gewerkt.

Senioren in de glastuinbouw

In de cao Glastuinbouw is afgesproken dat een werknemer van 57 jaar en ouder niet verplicht is om meer dan 10 uur per dag te werken, per week meer dan 45 uur of buiten de bedrijfstijd (artikel 29).