Per 1 maart 2020 meldplicht buitenlandse opdrachtnemers

Per 1 maart 2020 meldplicht buitenlandse opdrachtnemers
17 februari 2020 Diana Eleveld

Geeft u wel eens opdrachten aan in het buitenland gevestigde bedrijven? De regels voor Nederlandse opdrachtgevers die buitenlandse ondernemingen inzetten om werkzaamheden uit te voeren veranderen op 1 maart 2020. De buitenlandse opdrachtnemer dient zich te melden bij het Nederlandse online meldloket en u dient als opdrachtgever te controleren of de melding heeft plaatsgevonden.

Organisaties hebben vanaf die datum daardoor 3 nieuwe verplichtingen als zij zakendoen met een buitenlandse opdrachtnemer. Ze moeten dan namelijk:

  • controleren of de opdrachtnemers zich inschrijven bij het nieuwe online meldloket van de overheid;
  • controleren of de gegevens die de buitenlandse opdrachtnemer invoert wel correct zijn en;
  • de gegevens die de opdrachtnemer invoert, corrigeren als dat nodig is.

Doet de opdrachtgever dat niet, dan is hij mede-aansprakelijk voor de foutieve gegevens en kan hij een flinke boete krijgen.

Fraude en uitbuiting voorkomen

De bedoeling van het meldpunt is om fraude en uitbuiting bij (onder-)aanneming en detachering beter te bestrijden. Buitenlandse opdrachtnemers moeten in het loket onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode zij dat doen en of zij werknemers met zich meebrengen. Ook de komst van buitenlandse gedetacheerde werknemers moet worden gemeld. Deze regeling geldt voor alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland. Tijdelijke opdrachten die voor maart 2020 zijn begonnen, hoeven niet te worden gemeld.

Niet alles melden

Als opdrachtgever moet uw organisatie controleren of de opdrachtnemer zich netjes gemeld heeft en of de melding juist is. De opdrachtgever ontvangt bericht als de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld en kan deze melding online inzien en controleren. De melding bevat de gegevens van de opdrachtnemer en de werknemers die voor uw organisatie komen werken, het adres van de werkplek, een beschrijving van de werkzaamheden en hoe lang deze duren. Staan er onjuistheden in de melding, dan dit bij het meldloket gemeld worden.

Kijk voor meer informatie en het online meldloket op www.postedworkers.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter