Per 1 juli 2016 interne meldregeling verplicht in kader van Huis voor Klokkenluiders

Per 1 juli 2016 interne meldregeling verplicht in kader van Huis voor Klokkenluiders
18 mei 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:56

Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen die melding doen van (ernstige) misstanden binnen organisaties, beter worden geholpen en beschermd. Alle werkgevers waar ten minste 50 werknemers werken zijn per 1 juli 2016 wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben. Het Adviespunt Klokkenluiders adviseert werkgevers niet te wachten tot 1 juli 2016, maar tijdig een interne meldregeling vast te stellen.

Misstanden kunnen in allerlei vormen en op verschillende niveaus binnen een bedrijf voorkomen. Ze kunnen variëren van het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften waardoor mensen gevaar lopen tot fraude met facturen. Het gaat om ernstige zaken die een bedrijf bijvoorbeeld in haar reputatie kunnen schaden of gevaar kunnen opleveren voor werknemers qua veiligheid of gezondheid. De afgelopen jaren zijn er zaken in de publiciteit geweest van werknemers die in de problemen kwamen omdat zij de misstanden naar buiten brachten. Dit was de aanleiding voor de Tweede Kamer om tot een wet te komen die de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers verbetert.

Interne meldregeling
Een werknemer kan bij u komen met een vermoeden van een misstand. Neem de melding en de melder serieus, en beschouw de melding als een kans om eerst intern een onderzoek in te stellen en verdere schade te voorkomen. Per 1 juli 2016 moeten alle werkgevers met ten minste 50 werknemers een interne meldregeling hebben. Dit is een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Een intern gemeld vermoeden van een misstand moet adequaat onderzocht worden en er dienen maatregelen getroffen te worden wanneer het vermoeden juist blijkt. Daarnaast dient de werknemer die op de juiste wijze melding doet beschermd te worden tegen benadeling binnen de organisatie. Op de website Adviespunt Klokkenluiders vindt u meer informatie en een modelregeling met bijbehorende toelichting. De ondernemingsraad heeft overigens instemmingsrecht over de vaststelling, wijziging en intrekking van de interne meldregeling. Het is daarom verstandig om de ondernemingsraad hierbij  te betrekken.

Huis voor Klokkenluiders voor advies en onderzoek
Het Adviespunt Klokkenluiders geeft op dit moment vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis advies over het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang. Deze taak zal overgaan naar het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht. Het Huis is een zelfstandig bestuursorgaan en staat open voor meldingen uit het bedrijfsleven en de publieke sector. Een melder moet de zaak echter eerst intern aankaarten voordat hij een verzoek tot het geven van advies of het doen van onderzoek bij het Huis kan melden. Het Huis kijkt vervolgens bij een onderzoek ook naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088-888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter