Pensioen

Laatste update: 4 maart 2020, 08:47

Vlak voor de Kerstdagen is bekend geworden dat de BPL pensioenpremie vanaf 2020 gaat wijzigen voor werkgever én werknemer. Wat betekent dit voor u? Welke acties moet u ondernemen? En waar kunt u terecht met uw vragen over deze wijzigigen en de inhoud van de BPL pensioenregeling? Daarover meer op deze themapagina. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de werkgeversdesk van BPL Pensioen.

 

Webinar over pensioen

Op dinsdag 3 maart 2020 ging Maartje Jager (adviseur bij de Werkgeverslijn) in gesprek met Jelmer Leenstra (pensioenconsulent bij BPL Pensioen) over de ontwikkelingen bij het pensioenfonds. Aan bod kwam de financiële situatie van BPL Pensioen. Ook werd er besproken wat er in 2020 gaat veranderen, zoals het incassobeleid en de invoering van e-Herkenning. De webinar duurt 48 minuten. Bekijk de webinar hier terug.

Pensioenpremie vanaf 1 januari 2020 omhoog

Op 1 januari 2020 gaat de BPL pensioenpremie omhoog van 21,70% naar 25% van de pensioengrondslag. Werkgevers betalen 18,39% en werknemers 6,61%. De premie van 1,25% voor het voorwaardelijk pensioen (VPL) vervalt per 1 januari 2020. Dit voorwaardelijk pensioen wordt omgezet in een onvoorwaardelijk pensioen. Werknemers raken dit pensioen dus niet kwijt.* In 2021 gaat de pensioenpremie verder omhoog naar 26,4%.

*Let op: de VPL-premie voor de GFI-sector blijft ongewijzigd.

Waarom gaat de pensioenpremie omhoog? 
De financiële situatie van BPL Pensioen is al een tijd niet goed. De levensverwachting blijft stijgen en de rente is al een tijd heel erg laag. Sociale partners besloten dat maatregelen nodig zijn en hebben daarom afgesproken de premie te verhogen. Dat helpt om de financiële situatie te verbeteren.

Wat moet u doen?

BPL Pensioen heeft alle werkgevers en administratiekantoren eind december een e-mail gestuurd over de premieverhoging. In februari informeren zij werknemers. De premieverhoging per 2020 heeft gevolgen voor de salarisadministratie. Wat u moet doen, is afhankelijk van uw situatie.

  • Heeft u uw salarisadministratie uitbesteed? Klik hier
  • Doet u de salarisadministratie zelf als werkgever? Klik hier
  • Bent u een administratiekantoor? Klik hier

Informeer uw werknemers

Het is verstandig uw werknemers binnenkort te informeren over het volgende:

  • Op het pensioengevend salaris van uw werknemer mag u vanaf 1 januari 2020 maximaal 6,61% inhouden.
  • Werknemers die meedoen aan de excedent middelloonregeling zien een verhoging van de premie van gemiddeld 15,2%.
  • Voor werknemers die meedoen aan de excedent premieregeling blijft de premie hetzelfde.
  • Het voorwaardelijk pensioen (VPL) wordt omgezet in een onvoorwaardelijk pensioen. In februari krijgen werknemers hier meer informatie over.

In februari 2020 ontvangen alle werknemers hierover bericht vanuit BPL Pensioen.

Kom naar de pensioenbijeenkomsten 2020

Hoe zorgt BPL Pensioen voor uw pensioen? Hoe zoekt u uit hoeveel pensioen u opbouwt? En welke pensioenkeuzes heeft u? BPL Pensioen vertelt u er graag over tijdens de bijeenkomsten in januari en februari 2020. Bekijk hier het overzicht van alle data en locaties.

Pensioen in de agrarische en groene sector

BPL Pensioen regelt de pensioenen voor (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector. Zij hebben een verplichte pensioenregeling voor de hele bedrijfstak vastgesteld. Valt een bedrijf niet onder de verplichtstelling dan zijn er ook mogelijkheden voor vrijwillige aansluiting. De pensioenregeling bij BPL Pensioen is een middelloonregeling. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris en de diensttijd van de werknemer.

Pensioenconsulenten

Heeft u een vraag over pensioenen die u graag persoonlijk wilt bespreken?
Maak dan gratis een afspraak met één van de pensioenconsulenten van BPL Pensioen.

Een dag op pad met pensioenconsulent Jelmer

Gratis pensioenspreekuur voor werknemers

Wist u dat uw werknemers ook een afspraak kunnen maken met één van de pensioenconsulenten? Het is goed werknemers daarop te wijzen! Voor 2020 zijn er diverse momenten en locaties ingepland. Tijdens een spreekuur kan uw werknemer pensioenvragen stellen en bekijkt hij of zij samen met onze pensioenconsulent de pensioensituatie. Uw eventuele partner is ook van harte welkom.

 

Toolkit voor werkgevers

U bent vaak het eerste aanspreekpunt voor uw werknemers als het gaat over pensioen. Daarom vindt u in de Toolkit van BPL Pensioen allerlei informatie en documenten die interessant zijn. Voor u als werkgever, maar ook voor uw werknemers.