Overleg cao Open Teelten hervat

Overleg cao Open Teelten hervat
4 februari 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:37

Vlak voor de Kerst is het overleg over een nieuwe cao Open Teelten hervat. Het cao-overleg was in het voorjaar van 2015 opgeschort vanwege de onderhandelingen over de aanpassing op de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid en de gevolgen voor agrarisch seizoenswerk. De vorige cao Open Teelten liep eind juni 2015 af.

Inmiddels hebben LTO en de vakbonden een akkoord bereikt over aanpassing van de ketenbepaling voor agrarisch seizoenswerk. De afspraken uit het akkoord kunnen echter pas worden toegepast door ondernemers na instemming door de Minister van Sociale Zaken en na opname ervan in de cao Open Teelten. In het akkoord is onder meer afgesproken dat voor specifieke seizoensfuncties geldt dat in een periode van maximaal 9 maanden; maximaal 3 tijdeijke contracten gegeven kunnen worden met daarna een onderbreking van 3 maanden. De wettelijke onderbrekingstermijn is nu 6 maanden.

Parallel aan de goedkeuringsprocedure van het Ministerie van Sociale Zaken is het overleg over de cao open teelten hervat. De focus hierbij ligt op modernisering en vereenvoudiging van de cao en het het realiseren van een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket voor vaste en tijdelijke medewerkers. Het gaat hierbij o.a. over uitbreiding van het dagvenster en het beter laten aansluiten van de laagste treden in loonschaal B bij de regeling seizoenarbeid. Op 12 februari 2016 worden de cao onderhandelingen voortgezet.

0 Reacties

Laat een reactie achter