Overeenkomst LTO en UWV voor werkzoekenden

Overeenkomst LTO en UWV voor werkzoekenden
4 november 2019 Lytsa

LTO Nederland en UWV hebben op 31 oktober 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor verdergaande samenwerking binnen de activiteit  ‘Agro Werkt Onbeperkt’. Doel van dit partnership is de instroom van mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector verder te stimuleren. Zowel via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw als de regionale UWV-werkgeversservicepunten worden agrarisch ondernemers geïnformeerd, gestimuleerd en gefaciliteerd om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werkzoekenden worden gestimuleerd om in de agrarische sector aan het werk te gaan. LTO en UWV zetten hun netwerk in om partijen op regionaal niveau verder met elkaar te verbinden.

Via het in 2015 opgestarte ‘Agro Werkt Onbeperkt’ worden ondernemers geïnformeerd en geïnspireerd om aan de slag te gaan met mensen met een arbeidsbeperking. Volgens het toegepaste principe ‘ondernemer inspireert ondernemer’ is actief samengewerkt in vijf arbeidsmarktregio’s. Deze regionale pilots hebben inzicht gegeven in de knelpunten die ondernemers ervaren en de benodigde stappen binnen de samenwerking. Deze samenwerking wordt nu geformaliseerd. De overeenkomst richt zich in het bijzonder op mensen met een arbeidsbeperking binnen de Participatiewet.

“LTO is content met deze samenwerkingsovereenkomst. We zetten ons in om mensen te enthousiasmeren voor de agrarische sector. Juist de agrarische sector kent veel mooie voorbeelden van ondernemers die bewust werken met medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze ondernemers zijn niet alleen een voorbeeld voor hun collega-agrariërs maar ook voor andere sectoren. Dat heeft ‘Agro Werkt Onbeperkt’ al laten zien. Onze sector is in alle opzichten dynamisch. Daarbij kunnen werkzoekenden – al of niet met een arbeidsbeperking – die zich duurzaam aan onze sector willen binden, zeker meerwaarde bieden”, aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland.

LTO heeft de intentie uitgesproken haar leden actief te informeren over de dienstverlening van de  regionale werkgeversservicepunten van UWV. Daarnaast worden UWV-medewerkers jaarlijks in een gezamenlijk te organiseren kennissessie geïnformeerd over de arbeidsmogelijkheden binnen de agrarische sector. Tevens wordt ingezet op het actief communiceren over de voorbeelden die er zijn in de agrarische sector en worden ervaringen opgehaald van ondernemers. UWV en LTO hebben ten slotte ook afspraken gemaakt om gezamenlijk relevante arbeidsmarktcijfers te publiceren.

Felix Kemperman, Directeur Uitvoering UWV Werkbedrijf: “Door het delen van onze gezamenlijke kennis en netwerken willen wij zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan een mooie aan in de agrarische sector helpen.”

0 Reacties

Laat een reactie achter