Opschorting handhaving wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Opschorting handhaving wet DBA verlengd tot 1 januari 2020
9 februari 2018 Maartje Jager

Het Kabinet heeft besloten om de opschorting van de handhaving van de Wet DBA inzake inschakeling van zzp’ers op te schorten tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel krijgt de Belastingdienst meer mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018. Pas in 2020 zal er een nieuwe wet zijn die de huidige zzp-wet vervangt.

Uitbreiding aanpak ‘kwaadwillenden’ per 1 juli 2018
Hoewel de Belastingdienst terughoudend blijft bij controle, zullen ‘kwaadwillenden’ wel worden aangepakt. Opdrachtgevers die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan zullen worden aangepakt via de reguliere controles loonheffing. De Belastingdienst kan handhaven bij ‘kwaadwillenden’ als zij kan bewijzen dat er sprake is van én een fictieve dienstbetrekking, én van evidente schijnzelfstandigheid én van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Advies voor opdrachtgevers
De Werkgeverslijn handhaaft het advies aan alle opdrachtgevers om de LTO Modelovereenkomst te gebruiken. Verwerk de afspraken over de opdracht, het resultaat van de opdracht, prijs en tijd met zzp’ers in de LTO Modelovereenkomst. Het is daarbij van belang om in de praktijk volgens deze afspraken ook te werken.

0 Reacties

Laat een reactie achter