Oproep LTO aan Tweede Kamer: straf werkgevers met seizoenarbeid niet!

Oproep LTO aan Tweede Kamer: straf werkgevers met seizoenarbeid niet!
30 januari 2019 Diana Eleveld

Laatste update: 1 februari 2019, 10:39

Deze week spreekt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze nieuwe wet leidt tot hogere kosten en meer administratieve beslommeringen. “Tijdelijk werk, zoals seizoensarbeid, het opvangen van pieken of vervanging bij ziekte, laat zich niet vastspijkeren in een vast dienstverband zoals het Kabinet wil’, aldus LTO voorzitter Marc Calon. “Hoe goed bedoeld ook. Ondernemers worden straks met een hogere WW-premie gestraft als zij tijdelijk werk of extra werk bij pieken aanbieden.”
Seizoenarbeid vraagt om maatwerk
Met de invoering van de wet Arbeidsmarkt in Balans wordt vanaf 2020 tijdelijke arbeid fors duurder. Het Kabinet wil werkgevers bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen. In specifieke agrarische teelten, zoals asperges, groenten, bollen, aardbeien en fruit, is er per definitie vanwege klimatologische en natuurlijke omstandigheden sprake van seizoenarbeid en is het voor werkgevers onmogelijk om vaste contracten aan te bieden voor werk dat in de kern tijdelijk van aard is. Calon: “Seizoenswerk is nu eenmaal tijdelijk; daar past geen vast dienstverband bij.”
Herstelmaatregelen voor de WAB nu nodig
LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en de aangesloten vaktechnische organisaties vinden dat de Tweede Kamer nu aan zet is om de gevolgen voor werkgevers met seizoenarbeid te voorkomen. De Tweede Kamer is aan zet om nu aanpassingen af te dwingen. Geen hoge ww-premie voor seizoenarbeid en werk door scholieren en studenten, geen transitievergoeding vanaf dag 1 en werkbare eisen aan oproepcontracten. Marc Calon: “De politiek moet de zorgen van werkgevers met seizoenarbeid serieus nemen en nu herstelmaatregelen nemen voordat het te laat is!”
Bron: LTO Nederland, 30 januari 2019

0 Reacties

Laat een reactie achter