Oplossingen voor werkgevers voor personeelstekort / -overschot

Oplossingen voor werkgevers voor personeelstekort / -overschot
24 maart 2020 Marleen

Door de coronacrisis is er een tekort aan arbeidskrachten, zeker nu verschillende Europese landen reisbeperkingen opleggen. Tegelijkertijd hebben ondernemers in bijvoorbeeld de horeca vaak geen werk voor hun personeel. Door partijen samen te brengen kan ook dit jaar een goede voedselvoorziening worden gegarandeerd.

Het beschikbaar houden van voldoende handen in de land- en tuinbouw is topprioriteit van de Taskforce Arbeid van LTO Nederland. Na een inventarisatie onder agrarische werkgevers op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, zijn nu twee platforms gelanceerd waar vraag en aanbod naar personeel gematcht worden. De resultaten van de gedane inventarisatie zijn inmiddels met de platforms gedeeld zodat lijntjes gelegd kunnen worden.

www.helponsoogsten.nl
Eind vorige week werd het platform www.helponsoogsten.nl gelanceerd. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft deze lancering toen gemeld. De backoffice van dat platform biedt ondersteuning bij het matchen van werkgevers, werkzoekenden en bedrijven met meer werknemers dan werk. Tevens zijn er bij helponsoogsten.nl mogelijkheden om de administratieve afhandeling van het werkgeverschap te verzorgen.

www.werkenindelandentuinbouw.nl
Het vandaag gelanceerde platform www.werkenindelandentuinbouw.nl werkt meer als een prikbord of marktplaats waarop werkgevers en beschikbare arbeidskrachten zichzelf zichtbaar kunnen maken. Werkgevers die werknemers tekort komen en werkgevers die werknemers beschikbaar hebben, kunnen zich beiden melden. Maar ook gecertificeerde uitzendbureaus, werknemers en ZZP’ers die in de sector willen helpen, kunnen zich melden. Deelnemers kunnen elkaar rechtstreeks via het platform benaderen om zo onderling hun samenwerking af te stemmen.

Collegiale in- en uitleen
Heeft u via een van de platforms een match gevonden met een andere werkgever? Dan heeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een modelovereenkomst ontwikkeld voor collegiaal in- en uitlenen. Met deze overeenkomst kunnen werkgevers die mensen nodig hebben en werkgevers die mensen beschikbaar hebben heldere afspraken maken op welke basis de collegiale in- en uitleen afgesproken wordt. U vindt deze modelovereenkomst hier.

Kijk welk platform en welke dienstverlening het beste bij u en bij uw bedrijf past, of maak van beide platforms gebruik. De Taskforce van LTO Nederland is in elk geval blij dat er nu extra mogelijkheden zijn om vraag en aanbod te koppelen.

Voor meer werkgeversinformatie met betrekking tot het coronavirus, kunt u terecht op onze themapagina www.werkgeverslijn.nl/corona.

0 Reacties

Laat een reactie achter