Ongewijzigde verlenging cao Open Teelten

Ongewijzigde verlenging cao Open Teelten
16 februari 2017 Diana Eleveld

Laatste update: 10 maart 2017, 10:14

In het cao-overleg Open Teelten van maandag 13 februari jl. hebben sociale partners afgesproken om de cao met 4 maanden ongewijzigd te verlengen. Daarmee loopt de cao van 1 juli 2015 tot en met 31 juli 2017. Deze verlenging vindt plaats zonder loonsverhoging. De laatste cao-loonsverhoging in de open teelten sector is doorgevoerd per 1 januari 2017.

De komende periode wordt gebruikt om nadere afspraken te maken over de nieuwe cao na 31 juli 2017. Hierbij komen in ieder geval de nieuwe arbeidstijdenregeling, een regeling voor duurzame inzetbaarheid en de toepassing van de regeling seizoenarbeid door uitzendbureaus aan de orde.

Het besluit voor ongewijzigde verlenging moet nog worden voorgelegd bij de achterban van werkgeversorganisaties en vakbonden. Na akkoord van hen wordt de ongewijzigde verlenging definitief.

Update d.d. 10 maart 2017

Eind februari 2017 zijn alle partijen bij de cao Open Teelten formeel akkoord gegaan met de ongewijzigde verlenging. De aanvraag voor verlenging van de cao inclusief algemeen verbindend verklaring (AVV) is inmiddels ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de Staatscourant wordt vóór 1 april 2017 het definitieve besluit van de verlenging gecommuniceerd.

0 Reacties

Laat een reactie achter