‘Onderwijs moet goed aansluiten’

‘Onderwijs moet goed aansluiten’
17 augustus 2020 Maartje Jager

‘Werken met leerlingen’ is het thema van de maand augustus van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Akkerbouwer Pieter Evenhuis uit het Overijsselse Giethoorn werkt al ruim 25 jaar met leerlingen. ‘Het is belangrijk dat wij jonge mensen enthousiast maken voor een baan in de land- en tuinbouw en hen daarin goed opleiden.’

Ieder jaar verwelkomt Evenhuis, ook bestuurslid van LTO-vakgroep Akkerbouw, stagiairs en bbl-leerlingen op zijn akkerbouw- en loonbedrijf. ‘Vooral in het teeltseizoen. In deze drukke periode kunnen zij volop meedraaien in het bedrijf en alle werkzaamheden die daarbij komen kijken, zowel op het land als in de loods.’

De ondernemer, die vijf vaste medewerkers en losse (vakantie)krachten in dienst heeft, investeert graag in een goede opleiding van scholieren. ‘Land- en tuinbouwbedrijven groeien. Daar waar agrariërs het werk voorheen zoveel mogelijk zelf deden of samen met hun vader, hebben veel ondernemers tegenwoordig goed en kundig personeel nodig. Dan is het belangrijk dat wij als sector daarin investeren en jonge mensen door stages en vakantiewerk enthousiast maken voor een baan in de land- en tuinbouw.’

Opleiden van scholieren
Het opleiden van scholieren doet de akkerbouwer in samenspraak met zijn personeel. ‘Zo worden ze bij alle voorkomende werkzaamheden betrokken en leren ze zo breed mogelijk, op allerlei vlakken.’

Naast het feit dat scholieren veel leren op het bedrijf van Evenhuis, leert hij ook van stagiairs en bbl-leerlingen. ‘Door stagebegeleiding en de vragen die zij stellen, word je vaak met je neus op de feiten gedrukt. Want waarom doe je bepaalde handelingen op die manier, terwijl het misschien ook efficiënter kan? Je leert kritisch naar jezelf kijken, je bedrijf en het proces. Ook komen jongeren, zowel van buiten onze sector als met een bedrijf thuis, met verrassende ideeën.’

De akkerbouwer merkt dat de aansluiting van het onderwijs op de praktijk beter kan. ‘De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan harder dan het onderwijs. De theorie strookt niet altijd met de praktijk. Een voorbeeld is precisielandbouw. Dit is een groot item in onze sector, maar de opdrachten en kennis van scholen wijken daar soms vanaf.’

‘Daarom steekt LTO Noord energie in goed onderwijs’, zegt vicevoorzitter Eric Douma van LTO Noord. ‘Onderwijs dat goed aansluit op de praktijk, is een belangrijk speerpunt van LTO Noord. Deze jongeren zijn de ondernemers en werknemers van de toekomst. LTO Noord zit met verschillende partijen om tafel. Met onderwijsinstellingen, maar ook met partijen als Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en Colland Arbeidsmarkt. Ook zijn we zijn betrokken bij activiteiten en projecten.’

Onderwijs en dagelijkse praktijk
LTO-bestuurders en ondernemers zitten in sectoradviesraden van scholen. ‘Samen met docenten denken zij mee over onderwijs dat aansluit op de praktijk.’

Volgens Douma zijn er steeds meer voorbeelden van onderwijsinstellingen die samen met boeren en tuinders werken aan het opleiden van jongeren. ‘Naast de stagebedrijven zien we steeds vaker dat een agrarisch bedrijf als ‘klaslokaal’ wordt gebruikt. Daarmee breng je de theorie en praktijk dicht bij elkaar. Met deze aanpak willen wij jonge mensen enthousiasmeren en klaarstomen voor hun werkzame leven in de land- en tuinbouw.’

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw besteedt deze maand extra aandacht aan het werken met leerlingen. Op de website www.werkgeverslijn.nl/leerlingen vindt u informatie over het werken met leerlingen, praktische tips, hoe uw bedrijf een erkend leerbedrijf kan worden en video’s van stagebedrijven.

Bron: Nieuwe Oogst

0 Reacties

Laat een reactie achter