Ondersteuning werkgevers

Ondersteuning werkgevers
10 november 2016 Admin

Laatste update: 14 maart 2018, 16:16

Het regionale Werkbedrijf speelt een belangrijke rol bij de matching. Het ondersteunt werkgevers om mensen uit de doelgroep te plaatsen op extra banen. Daarnaast kunt u uiteraard ook terecht voor vragen en advies bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw,

Ondersteuning vanuit WerkgeversServicepunten
De regionale WerkgeversServicepunten ondersteunen werkgevers die regionaal en lokaal werken. Zij kunnen ondersteuning en advies geven over de mogelijkheden binnen uw bedrijf om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Door bijvoorbeeld taken op een andere manier te organiseren, zodat er een geschikte functie ontstaat voor iemand met een arbeidsbeperking ontstaat (het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie). Ook het UWV en Sw-bedrijven kunnen werkgevers adviseren over geschikte functies voor mensen uit de doelgroep.

De regionale Werkbedrijven van de 35 arbeidsmarktregio’s spelen een belangrijke rol om mensen uit de doelgroep op de extra banen te plaatsen. In de regionale Werkbedrijven maken werkgevers, werknemers, het UWV en gemeenten afspraken over een eenduidige inzet van de instrumenten die gemeenten kunnen inzetten. En afspraken over de manier waarop kandidaten en werkgevers elkaar vinden. Werkgevers kunnen bij hun gemeente, het UWV of het WerkgeversServicepunt informatie vragen over de afspraken die hun arbeidsmarktregio daarover heeft gemaakt.

Bent u op zoek naar mensen die tot de doelgroep van de Banenafspraak behoren? Of heeft u hierover vragen? U kunt terecht bij de WerkgeversServicepunten. Zij vormen het loket van waaruit gemeenten en UWV, en vaak ook andere bemiddelaars zoals sw-bedrijven en private bemiddelaars samenwerken. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met partijen als UWV, gemeenten, het Sw-bedrijf, uitzendbureaus, re-integratiebureaus bij u in de regio.

Ondersteuning vanuit de Werkgeverslijn land- en tuinbouw
De Werkgeverslijn land- en tuinbouw kan u voorzien van algemene informatie over de Banenafspraak, de Quotumregeling, het werken met werknemers met een arbeidsbeperking (doelgroep) en tegemoetkomingen. Daarnaast kan de Werkgeverslijn u doorverwijzen naar het juiste loket voor ondersteuning en advies.

Uiteraard kan de Werkgeverslijn land- en tuinbouw u adviseren over de arbeidsvoorwaarden vanuit de agrarische cao’s die voor de mensen uit de doelgroep gelden en andere praktische zaken. Neem gerust contact met ons op via 088 – 888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter