Cao-onderhandelingen

Laatste update: 6 december 2019, 10:18


Cao-onderhandelingen

In de agrarische sector zijn meerdere cao’s van toepassing zoals de cao Glastuinbouw, cao Open Teelten en de cao Productiegerichte Dierhouderij. Wie sluit deze cao’s af en wie bepaalt wat er wordt afgesproken in een nieuwe cao? Hoe weet u of u een cao moet toepassen? U leest er meer over op deze themapagina. Bekijk ook het filmpje hiernaast. Bij vragen kunt u bellen naar de Werkgeverslijn op 088 – 888 66 88.

Cao Open Teelten

De actuele cao heeft een looptijd tot en met 29 februari 2020. De cao is van toepassing voor de sectoren akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt, boomkwekerij en zomerbloemen. Deze cao is algemeen verbindend verklaard. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn in de zomer van 2019 opgestart en er hebben inmiddels meerdere informele en formele gesprekken plaatsgevonden om te komen tot een nieuwe cao. Het volgende cao-overleg staat gepland in december 2019.

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Met ingang van 13 november 2019 is de cao algemeen verbindend verklaard. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn in de zomer van 2019 opgestart. Er heeft 1 onderhandelingsronde plaatsgevonden en een volgend cao-overleg staat voor december 2019 gepland.

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Deze cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. De cao is van toepassing voor bedrijven in de melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij inclusief broederijen. De cao is algemeen verbindend verklaard. Onderhandelingen voor een nieuwe cao zullen in de loop van 2020 worden opgestart.

 

 

Cao Paddenstoelen

De laatst afgesloten cao Paddenstoelen liep af per 1 januari 2005. In de loop der jaren zijn er meerdere pogingen ondernomen om tot een nieuwe cao te komen. In 2018 zijn er opnieuw verkennende gesprekken gestart en in 2019 heeft er een eerste onderhandelingsronde plaatsgevonden. Dit proces zal in 2020 verder lopen en worden gekoppeld aan de totstandkoming van een arbocatalogus en branche RIE.

 

De route naar een cao

De factsheet hierboven geeft aan wat de route is om te komen tot een nieuwe cao. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Column Peter Loef: cao-onderhandeling glastuinbouw proces van lange adem

We vinden het belangrijk om onze leden gedurende het onderhandelingsproces goed te informeren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan zegt Peter Loef van Glastuinbouw Nederland. Lees hier de column van Peter over de cao-onderhandelingen voor de glastuinbouw sector.

5x vraag en antwoord over cao

Wilt u meer weten over wat een cao is en of u deze wel moet toepassen? Bekijk hier de 5 meest gestelde vragen over de cao.

Hoe word ik als werkgever betrokken bij de totstandkoming van een cao?

Leden van de werkgeversorganisaties die de cao afsluiten kunnen invloed uitoefenen op de de inhoud van de cao. Dit is per sector geregeld. Voor de sector glastuinbouw geldt bijvoorbeeld dat er door Glastuinbouw Nederland en Plantum een ondernemersgroep arbeid en pensioen is samengesteld. Deze ondernemersgroep bestaat uit werkgevers uit verschillende deelsectoren van de glastuinbouw. Zo vormt de ondernemersgroep een goede afspiegeling van de gehele sector en ontstaat er een beeld van prioriteiten en wensen die er leven in de sector. Hierdoor wordt vastgesteld wat de belangrijkste punten zijn voor de cao-onderhandelingen.

De sector Open Teelten kent een zogenaamde regiegroep. Hierin hebben vertegenwoordigers uit de verschillende deelsectoren zitting. Ook zijn er voor de sectoren bloembollen en fruitteelt werkgeverscommissies actief. Zij zorgen dat de regiegroep gevoed wordt met input vanuit de praktijk, zodat de onderhandelingspunten voor een nieuwe cao helder worden. In de sector Productiegerichte Dierhouderij is ook een regiegroep actief.

Als lid van een werkgeversorganisatie (o.a. LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Anthos, Plantum) kunt u dus invloed uitoefenen op de inhoud van de cao door uw opmerkingen en wensen door te geven aan de regiegroep. U kunt ook altijd bij de Werkgeverslijn terecht om uw input voor de nieuwe cao door te geven. De adviseurs van de Werkgeverslijn zorgen er dan voor dat het op de juiste plek terecht komt.

 

Cao-abonnement

Door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt kunnen agrarische ondernemers gratis bellen met de Werkgeverslijn Land- en tuinbouw met al hun vragen over werkgeverschap en de agrarische cao’s. Wilt u meer en nooit meer de laatste informatie over de agrarische cao’s missen? Dan kunt u een abonnement afsluiten. Er zijn ook cao-abonnementen speciaal voor uitzendbureaus, payrollbedrijven, accountants en salarisadministratiekantoren die actief zijn in de agrarische sector. Kijk voor meer informatie over het cao-abonnement op www.werkgeverslijn.nl/cao-abonnement of bekijk onderstaand filmpje om meer te weten te komen.