Onderhandelingen cao Dierhouderij opnieuw opgestart

Onderhandelingen cao Dierhouderij opnieuw opgestart
1 november 2016 Mirthe Post

Laatste update: 21 december 2016, 13:52

In onze eerdere berichtgeving over de cao Dierhouderij heeft u kunnen lezen dat er onderzocht wordt of er een mogelijkheid is om de representativiteit van de cao te verhogen, waardoor een eventuele volgende cao algemeen verbindend kan worden verklaard. Inmiddels is dit onderzoek afgerond. Conclusie van het onderzoek is dat de LTO vakgroep Melkveehouderij, POV, LTO vakgroep Pluimveehouderij en de COBK voldoende representatief zijn. Deze partijen hebben inmiddels een eerste overleg gevoerd met de vakbonden, om te komen tot een nieuwe cao. Dit eerste overleg is aanleiding geweest voor het plannen van twee nieuwe overleggen. Deze zullen eind november en begin december plaats vinden. Mochten er ontwikkelingen zijn rondom de cao Dierhouderij, dan zullen we u via onze website hiervan op de hoogte stellen.

0 Reacties

Laat een reactie achter